‫موسم‬     
Tempo

-

il barometro +

‫بیرومیٹر‬

-

la nuvola +

‫بادل‬

-

il freddo +

‫ٹھنڈ‬

-

la mezzaluna +

‫ہلال / کریسنٹ‬

-

il buio +

‫اندھیرا‬

-

la siccità +

‫خشک سالی‬

-

la terra +

‫زمین‬

-

la nebbia +

‫کہر‬

-

il gelo +

‫جمی ہوئی برف‬

-

il ghiaccio +

‫برف کی پھسلن‬

-

il calore +

‫گرمی‬

-

l'uragano +

‫طوفان‬

-

il ghiacciolo +

‫برف کا لمبا ٹکڑا‬

-

il fulmine +

‫بجلی کی کڑک‬

-

la meteora +

‫شہاب ثاقب‬

-

la luna +

‫چاند‬

-

l'arcobaleno +

‫قوس و قزاح‬

-

la goccia di pioggia +

‫بارش کا قطرہ‬

-

la neve +

‫برف‬

-

il fiocco di neve +

‫برف کا گولا‬

-

il pupazzo di neve +

‫برف کا آدمی‬

-

la stella +

‫ستارہ‬

-

la tempesta +

‫آندھی‬

-

la mareggiata +

‫سیلاب‬

-

il sole +

‫سورج‬

-

il raggio di sole +

‫سورج کی شعاع‬

-

il tramonto +

‫سورج کا غروب ہونا‬

-

il termometro +

‫تھرما میٹر‬

-

il temporale +

‫گرج چمک‬

-

il crepuscolo +

‫سورج کے نکلنے اور غروب ہونے سے پہلے کا وقت‬

-

il meteo +

‫موسم‬

-

il bagnato +

‫بھیگا ہوا موسم‬

-

il vento +

‫ہوا‬

-
il barometro
‫بیرومیٹر‬

-
la nuvola
‫بادل‬

-
il freddo
‫ٹھنڈ‬

-
la mezzaluna
‫ہلال / کریسنٹ‬

-
il buio
‫اندھیرا‬

-
la siccità
‫خشک سالی‬

-
la terra
‫زمین‬

-
la nebbia
‫کہر‬

-
il gelo
‫جمی ہوئی برف‬

-
il ghiaccio
‫برف کی پھسلن‬

-
il calore
‫گرمی‬

-
l'uragano
‫طوفان‬

-
il ghiacciolo
‫برف کا لمبا ٹکڑا‬

-
il fulmine
‫بجلی کی کڑک‬

-
la meteora
‫شہاب ثاقب‬

-
la luna
‫چاند‬

-
l'arcobaleno
‫قوس و قزاح‬

-
la goccia di pioggia
‫بارش کا قطرہ‬

-
la neve
‫برف‬

-
il fiocco di neve
‫برف کا گولا‬

-
il pupazzo di neve
‫برف کا آدمی‬

-
la stella
‫ستارہ‬

-
la tempesta
‫آندھی‬

-
la mareggiata
‫سیلاب‬

-
il sole
‫سورج‬

-
il raggio di sole
‫سورج کی شعاع‬

-
il tramonto
‫سورج کا غروب ہونا‬

-
il termometro
‫تھرما میٹر‬

-
il temporale
‫گرج چمک‬

-
il crepuscolo
‫سورج کے نکلنے اور غروب ہونے سے پہلے کا وقت‬

-
il meteo
‫موسم‬

-
il bagnato
‫بھیگا ہوا موسم‬

-
il vento
‫ہوا‬