‫موسیقی‬     
Musica

-

la fisarmonica +

‫اکورڈین‬

-

la balalaika +

‫بلا لیکا‬

-

la banda +

‫بینڈ‬

-

il banjo +

‫بینجو‬

-

il clarinetto +

‫الغوزہ‬

-

il concerto +

‫کنسرٹ‬

-

il tamburo +

‫ڈھول‬

-

la batteria +

‫ڈرمز‬

-

il flauto +

‫بانسری‬

-

il pianoforte a coda +

‫پیانو‬

-

la chitarra +

‫گٹار‬

-

la sala +

‫ہال‬

-

la tastiera +

‫کی بورڈ‬

-

l'armonica a bocca +

‫منہ سے بجانے والا باجا‬

-

la musica +

‫موسیقی‬

-

il leggio +

‫موسیقی کے نوٹ رکھنے والا‬

-

la nota +

‫موسیقی کے نوٹ / سُر‬

-

l'organo +

‫آرگن‬

-

il pianoforte +

‫پیانو‬

-

il sassofono +

‫زیکسو فون‬

-

il cantante +

‫گلوکار‬

-

la corda +

‫اسٹرنگ‬

-

la tromba +

‫ٹرمپٹ‬

-

il trombettista +

‫ٹرمپٹ بجانے والا‬

-

il violino +

‫وائلن‬

-

la custodia del violino +

‫وائلن رکھنے کا بوکس‬

-

lo xilofono +

‫زیلوفون‬

-
la fisarmonica
‫اکورڈین‬

-
la balalaika
‫بلا لیکا‬

-
la banda
‫بینڈ‬

-
il banjo
‫بینجو‬

-
il clarinetto
‫الغوزہ‬

-
il concerto
‫کنسرٹ‬

-
il tamburo
‫ڈھول‬

-
la batteria
‫ڈرمز‬

-
il flauto
‫بانسری‬

-
il pianoforte a coda
‫پیانو‬

-
la chitarra
‫گٹار‬

-
la sala
‫ہال‬

-
la tastiera
‫کی بورڈ‬

-
l'armonica a bocca
‫منہ سے بجانے والا باجا‬

-
la musica
‫موسیقی‬

-
il leggio
‫موسیقی کے نوٹ رکھنے والا‬

-
la nota
‫موسیقی کے نوٹ / سُر‬

-
l'organo
‫آرگن‬

-
il pianoforte
‫پیانو‬

-
il sassofono
‫زیکسو فون‬

-
il cantante
‫گلوکار‬

-
la corda
‫اسٹرنگ‬

-
la tromba
‫ٹرمپٹ‬

-
il trombettista
‫ٹرمپٹ بجانے والا‬

-
il violino
‫وائلن‬

-
la custodia del violino
‫وائلن رکھنے کا بوکس‬

-
lo xilofono
‫زیلوفون‬