‫چھوٹے جانور‬     
Piccoli animali

-

la formica +

‫چیونٹی‬

-

lo scarabeo +

‫بیٹل‬

-

l'uccello +

‫پرندہ‬

-

La gabbietta per uccelli +

‫پنجرہ‬

-

la casetta per uccelli +

‫پرندوں کا گھر‬

-

il calabrone +

‫مکھی‬

-

la farfalla +

‫تتلی‬

-

il bruco +

‫سنڈی‬

-

il millepiedi +

‫کن کھجورا‬

-

il granchio +

‫کیکڑا‬

-

la mosca +

‫مکھی‬

-

la rana +

‫مینڈک‬

-

il pesce rosso +

‫سنہری مچھلی‬

-

la cavalletta +

‫ٹڈا‬

-

la cavia +

‫امریکی چوہا‬

-

il criceto +

‫ہیمسٹر‬

-

il riccio +

‫خار پشت / ہیج ہاگ‬

-

il colibrì +

‫شکر خورہ‬

-

l'iguana +

‫درختوں پر رہنے والی چھپکلی‬

-

l'insetto +

‫کیڑا‬

-

la medusa +

‫جیلی فش‬

-

il gattino +

‫بلّی کا بچّہ‬

-

la coccinella +

‫چتّی دار بھوترا / گبریلا‬

-

la lucertola +

‫چھپکلی‬

-

il pidocchio +

‫جوں‬

-

la marmotta +

‫مارموت‬

-

la zanzara +

‫مچھر‬

-

il topo +

‫چوہا‬

-

l'ostrica +

‫اوئیسٹر‬

-

lo scorpione +

‫بچھو‬

-

il cavalluccio marino +

‫سمندری گھوڑا‬

-

la conchiglia +

‫سیپ‬

-

il gamberetto +

‫جھینگا‬

-

il ragno +

‫مکڑی‬

-

la ragnatela +

‫مکڑی کا جال‬

-

la stella marina +

‫اسٹار فش‬

-

la vespa +

‫بھڑ‬

-
la formica
‫چیونٹی‬

-
lo scarabeo
‫بیٹل‬

-
l'uccello
‫پرندہ‬

-
La gabbietta per uccelli
‫پنجرہ‬

-
la casetta per uccelli
‫پرندوں کا گھر‬

-
il calabrone
‫مکھی‬

-
la farfalla
‫تتلی‬

-
il bruco
‫سنڈی‬

-
il millepiedi
‫کن کھجورا‬

-
il granchio
‫کیکڑا‬

-
la mosca
‫مکھی‬

-
la rana
‫مینڈک‬

-
il pesce rosso
‫سنہری مچھلی‬

-
la cavalletta
‫ٹڈا‬

-
la cavia
‫امریکی چوہا‬

-
il criceto
‫ہیمسٹر‬

-
il riccio
‫خار پشت / ہیج ہاگ‬

-
il colibrì
‫شکر خورہ‬

-
l'iguana
‫درختوں پر رہنے والی چھپکلی‬

-
l'insetto
‫کیڑا‬

-
la medusa
‫جیلی فش‬

-
il gattino
‫بلّی کا بچّہ‬

-
la coccinella
‫چتّی دار بھوترا / گبریلا‬

-
la lucertola
‫چھپکلی‬

-
il pidocchio
‫جوں‬

-
la marmotta
‫مارموت‬

-
la zanzara
‫مچھر‬

-
il topo
‫چوہا‬

-
l'ostrica
‫اوئیسٹر‬

-
lo scorpione
‫بچھو‬

-
il cavalluccio marino
‫سمندری گھوڑا‬

-
la conchiglia
‫سیپ‬

-
il gamberetto
‫جھینگا‬

-
il ragno
‫مکڑی‬

-
la ragnatela
‫مکڑی کا جال‬

-
la stella marina
‫اسٹار فش‬

-
la vespa
‫بھڑ‬