‫ذہنی پیرائے‬     
Abstraktūs žodžiai

-

administracija +

‫انتظامیہ‬

-

reklama +

‫اشتہار‬

-

rodyklė +

‫تیر کا نشان‬

-

uždraudimas +

‫ممنوع‬

-

karjera +

‫پیشہ وارانہ زندگی‬

-

centras +

‫مرکز‬

-

pasirinkimas +

‫انتخاب‬

-

bendradarbiavimas +

‫ساتھ کام کرنا‬

-

spalva +

‫رنگ‬

-

kontaktas +

‫رابطہ‬

-

pavojus +

‫خطرہ‬

-

meilės pripažinimas +

‫محبت کا پیغام‬

-

nuosmukis +

‫توڑ پھوڑ‬

-

apibrėžimas +

‫تعریف‬

-

skirtumas +

‫فرق‬

-

sunkumas +

‫مشکل‬

-

kryptis +

‫سمت‬

-

atradimas +

‫دریافت‬

-

netvarka +

‫بد نظمی‬

-

toluma +

‫دور‬

-

atstumas +

‫فاصلہ‬

-

įvairovė +

‫ڈائیورسٹی‬

-

pastanga +

‫کوشش‬

-

tyrinėjimas +

‫تلاش‬

-

kritimas +

‫گرنا / زوال‬

-

jėga +

‫قوت‬

-

kvapas +

‫خوشبو‬

-

laisvė +

‫آزادی‬

-

vaiduoklis +

‫بھوت‬

-

pusė +

‫آدھا‬

-

aukštis +

‫اونچائی‬

-

pagalba +

‫مدد‬

-

slėptuvė +

‫چھپنے کی جگہ‬

-

tėvynė +

‫وطن‬

-

švarumas +

‫صفائی‬

-

idėja +

‫خیال‬

-

iliuzija +

‫فریب نظر‬

-

vaizduotė +

‫تصور‬

-

intelektas +

‫ذہانت‬

-

kvietimas +

‫دعوت‬

-

teisingumas +

‫انصاف‬

-

šviesa +

‫روشنی‬

-

žvilgsnis +

‫نظر‬

-

nuostolis +

‫نقصان‬

-

didinimas +

‫بڑا کرنا / اضافہ کرنا‬

-

klaida +

‫غلطی‬

-

žmogžudystė +

‫قتل‬

-

tauta +

‫قوم‬

-

naujiena +

‫نئی چیز‬

-

pasirinkimas +

‫انتخاب‬

-

kantrybė +

‫صبر‬

-

planavimas +

‫منصوبہ‬

-

problema +

‫مسئلہ‬

-

apsauga +

‫بچاؤ‬

-

atspindys +

‫انعکاس‬

-

respublika +

‫ریپبلک‬

-

rizika +

‫خطرہ‬

-

sauga +

‫حفاظت‬

-

paslaptis +

‫راز‬

-

lytis +

‫جنس‬

-

šešėlis +

‫سایہ‬

-

dydis +

‫ناپ / سائز‬

-

solidarumas +

‫یک جہتی‬

-

sėkmė +

‫کامیابی‬

-

parama +

‫سہارا‬

-

tradicija +

‫روایت‬

-

svoris +

‫وزن‬

-
administracija
‫انتظامیہ‬

-
reklama
‫اشتہار‬

-
rodyklė
‫تیر کا نشان‬

-
uždraudimas
‫ممنوع‬

-
karjera
‫پیشہ وارانہ زندگی‬

-
centras
‫مرکز‬

-
pasirinkimas
‫انتخاب‬

-
bendradarbiavimas
‫ساتھ کام کرنا‬

-
spalva
‫رنگ‬

-
kontaktas
‫رابطہ‬

-
pavojus
‫خطرہ‬

-
meilės pripažinimas
‫محبت کا پیغام‬

-
nuosmukis
‫توڑ پھوڑ‬

-
apibrėžimas
‫تعریف‬

-
skirtumas
‫فرق‬

-
sunkumas
‫مشکل‬

-
kryptis
‫سمت‬

-
atradimas
‫دریافت‬

-
netvarka
‫بد نظمی‬

-
toluma
‫دور‬

-
atstumas
‫فاصلہ‬

-
įvairovė
‫ڈائیورسٹی‬

-
pastanga
‫کوشش‬

-
tyrinėjimas
‫تلاش‬

-
kritimas
‫گرنا / زوال‬

-
jėga
‫قوت‬

-
kvapas
‫خوشبو‬

-
laisvė
‫آزادی‬

-
vaiduoklis
‫بھوت‬

-
pusė
‫آدھا‬

-
aukštis
‫اونچائی‬

-
pagalba
‫مدد‬

-
slėptuvė
‫چھپنے کی جگہ‬

-
tėvynė
‫وطن‬

-
švarumas
‫صفائی‬

-
idėja
‫خیال‬

-
iliuzija
‫فریب نظر‬

-
vaizduotė
‫تصور‬

-
intelektas
‫ذہانت‬

-
kvietimas
‫دعوت‬

-
teisingumas
‫انصاف‬

-
šviesa
‫روشنی‬

-
žvilgsnis
‫نظر‬

-
nuostolis
‫نقصان‬

-
didinimas
‫بڑا کرنا / اضافہ کرنا‬

-
klaida
‫غلطی‬

-
žmogžudystė
‫قتل‬

-
tauta
‫قوم‬

-
naujiena
‫نئی چیز‬

-
pasirinkimas
‫انتخاب‬

-
kantrybė
‫صبر‬

-
planavimas
‫منصوبہ‬

-
problema
‫مسئلہ‬

-
apsauga
‫بچاؤ‬

-
atspindys
‫انعکاس‬

-
respublika
‫ریپبلک‬

-
rizika
‫خطرہ‬

-
sauga
‫حفاظت‬

-
paslaptis
‫راز‬

-
lytis
‫جنس‬

-
šešėlis
‫سایہ‬

-
dydis
‫ناپ / سائز‬

-
solidarumas
‫یک جہتی‬

-
sėkmė
‫کامیابی‬

-
parama
‫سہارا‬

-
tradicija
‫روایت‬

-
svoris
‫وزن‬