‫ذہنی پیرائے‬     
Abstraktūs žodžiai

-

administracija

‫انتظامیہ‬

-

reklama

‫اشتہار‬

-

rodyklė

‫تیر کا نشان‬

-

uždraudimas

‫ممنوع‬

-

karjera

‫پیشہ وارانہ زندگی‬

-

centras

‫مرکز‬

-

pasirinkimas

‫انتخاب‬

-

bendradarbiavimas

‫ساتھ کام کرنا‬

-

spalva

‫رنگ‬

-

kontaktas

‫رابطہ‬

-

pavojus

‫خطرہ‬

-

meilės pripažinimas

‫محبت کا پیغام‬

-

nuosmukis

‫توڑ پھوڑ‬

-

apibrėžimas

‫تعریف‬

-

skirtumas

‫فرق‬

-

sunkumas

‫مشکل‬

-

kryptis

‫سمت‬

-

atradimas

‫دریافت‬

-

netvarka

‫بد نظمی‬

-

toluma

‫دور‬

-

atstumas

‫فاصلہ‬

-

įvairovė

‫ڈائیورسٹی‬

-

pastanga

‫کوشش‬

-

tyrinėjimas

‫تلاش‬

-

kritimas

‫گرنا / زوال‬

-

jėga

‫قوت‬

-

kvapas

‫خوشبو‬

-

laisvė

‫آزادی‬

-

vaiduoklis

‫بھوت‬

-

pusė

‫آدھا‬

-

aukštis

‫اونچائی‬

-

pagalba

‫مدد‬

-

slėptuvė

‫چھپنے کی جگہ‬

-

tėvynė

‫وطن‬

-

švarumas

‫صفائی‬

-

idėja

‫خیال‬

-

iliuzija

‫فریب نظر‬

-

vaizduotė

‫تصور‬

-

intelektas

‫ذہانت‬

-

kvietimas

‫دعوت‬

-

teisingumas

‫انصاف‬

-

šviesa

‫روشنی‬

-

žvilgsnis

‫نظر‬

-

nuostolis

‫نقصان‬

-

didinimas

‫بڑا کرنا / اضافہ کرنا‬

-

klaida

‫غلطی‬

-

žmogžudystė

‫قتل‬

-

tauta

‫قوم‬

-

naujiena

‫نئی چیز‬

-

pasirinkimas

‫انتخاب‬

-

kantrybė

‫صبر‬

-

planavimas

‫منصوبہ‬

-

problema

‫مسئلہ‬

-

apsauga

‫بچاؤ‬

-

atspindys

‫انعکاس‬

-

respublika

‫ریپبلک‬

-

rizika

‫خطرہ‬

-

sauga

‫حفاظت‬

-

paslaptis

‫راز‬

-

lytis

‫جنس‬

-

šešėlis

‫سایہ‬

-

dydis

‫ناپ / سائز‬

-

solidarumas

‫یک جہتی‬

-

sėkmė

‫کامیابی‬

-

parama

‫سہارا‬

-

tradicija

‫روایت‬

-

svoris

‫وزن‬

-
administracija
‫انتظامیہ‬

-
reklama
‫اشتہار‬

-
rodyklė
‫تیر کا نشان‬

-
uždraudimas
‫ممنوع‬

-
karjera
‫پیشہ وارانہ زندگی‬

-
centras
‫مرکز‬

-
pasirinkimas
‫انتخاب‬

-
bendradarbiavimas
‫ساتھ کام کرنا‬

-
spalva
‫رنگ‬

-
kontaktas
‫رابطہ‬

-
pavojus
‫خطرہ‬

-
meilės pripažinimas
‫محبت کا پیغام‬

-
nuosmukis
‫توڑ پھوڑ‬

-
apibrėžimas
‫تعریف‬

-
skirtumas
‫فرق‬

-
sunkumas
‫مشکل‬

-
kryptis
‫سمت‬

-
atradimas
‫دریافت‬

-
netvarka
‫بد نظمی‬

-
toluma
‫دور‬

-
atstumas
‫فاصلہ‬

-
įvairovė
‫ڈائیورسٹی‬

-
pastanga
‫کوشش‬

-
tyrinėjimas
‫تلاش‬

-
kritimas
‫گرنا / زوال‬

-
jėga
‫قوت‬

-
kvapas
‫خوشبو‬

-
laisvė
‫آزادی‬

-
vaiduoklis
‫بھوت‬

-
pusė
‫آدھا‬

-
aukštis
‫اونچائی‬

-
pagalba
‫مدد‬

-
slėptuvė
‫چھپنے کی جگہ‬

-
tėvynė
‫وطن‬

-
švarumas
‫صفائی‬

-
idėja
‫خیال‬

-
iliuzija
‫فریب نظر‬

-
vaizduotė
‫تصور‬

-
intelektas
‫ذہانت‬

-
kvietimas
‫دعوت‬

-
teisingumas
‫انصاف‬

-
šviesa
‫روشنی‬

-
žvilgsnis
‫نظر‬

-
nuostolis
‫نقصان‬

-
didinimas
‫بڑا کرنا / اضافہ کرنا‬

-
klaida
‫غلطی‬

-
žmogžudystė
‫قتل‬

-
tauta
‫قوم‬

-
naujiena
‫نئی چیز‬

-
pasirinkimas
‫انتخاب‬

-
kantrybė
‫صبر‬

-
planavimas
‫منصوبہ‬

-
problema
‫مسئلہ‬

-
apsauga
‫بچاؤ‬

-
atspindys
‫انعکاس‬

-
respublika
‫ریپبلک‬

-
rizika
‫خطرہ‬

-
sauga
‫حفاظت‬

-
paslaptis
‫راز‬

-
lytis
‫جنس‬

-
šešėlis
‫سایہ‬

-
dydis
‫ناپ / سائز‬

-
solidarumas
‫یک جہتی‬

-
sėkmė
‫کامیابی‬

-
parama
‫سہارا‬

-
tradicija
‫روایت‬

-
svoris
‫وزن‬