‫احساسات‬     
Чувства

-

приврзаност
privrzanost
+

‫جھکاؤ‬

-

гнев
gnev
+

‫غصہ‬

-

досада
dosada
+

‫بوریت‬

-

доверба
doverba
+

‫اعتماد‬

-

креативност
kreativnost
+

‫تخلیق‬

-

криза
kriza
+

‫بحران‬

-

љубопитност
ljubopitnost
+

‫جستجو / تجسس‬

-

пораз
poraz
+

‫شکست‬

-

депресија
depresiJa
+

‫اداسی‬

-

очај
očaJ
+

‫مایوسی‬

-

разочарување
razočaruvanje
+

‫مایوسی‬

-

недоверба
nedoverba
+

‫بے اعتباری‬

-

сомнеж
somnež
+

‫شک‬

-

сон
son
+

‫خواب‬

-

замор
zamor
+

‫تھکن‬

-

страв
strav
+

‫خوف‬

-

кавга
kavga
+

‫لڑائی‬

-

пријателство
priJatelstvo
+

‫دوستی‬

-

забава
zabava
+

‫تفریح‬

-

жалост
žalost
+

‫غم‬

-

гримаса
grimasa
+

‫منہ بنانا‬

-

среќа
sreḱa
+

‫خوشی‬

-

надеж
nadež
+

‫امید‬

-

глад
glad
+

‫بھوک‬

-

интерес
interes
+

‫دلچسپی‬

-

радост
radost
+

‫خوشی‬

-

бакнеж
baknež
+

‫پیار / چومنا‬

-

осаменост
osamenost
+

‫تنہائی‬

-

љубов
ljubov
+

‫محبت‬

-

меланхолија
melanholiJa
+

‫افسردگی / اداسی‬

-

расположение
raspoloženie
+

‫موڈ‬

-

оптимизам
optimizam
+

‫خوش امیدی‬

-

паника
panika
+

‫گھبراہٹ‬

-

збунетост
zbunetost
+

‫الجھن‬

-

бес
bes
+

‫غصہ‬

-

отфрлање
otfrlanje
+

‫انکار‬

-

однос
odnos
+

‫تعلق‬

-

барање
baranje
+

‫التجا‬

-

вресок
vresok
+

‫چیخ‬

-

безбедност
bezbednost
+

‫حفاظت / سیکورٹی‬

-

шок
šok
+

‫صدمہ‬

-

насмевка
nasmevka
+

‫مسکراہٹ‬

-

нежност
nežnost
+

‫شفقت / نرمی‬

-

мисла
misla
+

‫غور و فکر‬

-

замисленост
zamislenost
+

‫خیالات میں ڈوبا ہوا‬

-
приврзаност
privrzanost
‫جھکاؤ‬

-
гнев
gnev
‫غصہ‬

-
досада
dosada
‫بوریت‬

-
доверба
doverba
‫اعتماد‬

-
креативност
kreativnost
‫تخلیق‬

-
криза
kriza
‫بحران‬

-
љубопитност
ljubopitnost
‫جستجو / تجسس‬

-
пораз
poraz
‫شکست‬

-
депресија
depresiJa
‫اداسی‬

-
очај
očaJ
‫مایوسی‬

-
разочарување
razočaruvanje
‫مایوسی‬

-
недоверба
nedoverba
‫بے اعتباری‬

-
сомнеж
somnež
‫شک‬

-
сон
son
‫خواب‬

-
замор
zamor
‫تھکن‬

-
страв
strav
‫خوف‬

-
кавга
kavga
‫لڑائی‬

-
пријателство
priJatelstvo
‫دوستی‬

-
забава
zabava
‫تفریح‬

-
жалост
žalost
‫غم‬

-
гримаса
grimasa
‫منہ بنانا‬

-
среќа
sreḱa
‫خوشی‬

-
надеж
nadež
‫امید‬

-
глад
glad
‫بھوک‬

-
интерес
interes
‫دلچسپی‬

-
радост
radost
‫خوشی‬

-
бакнеж
baknež
‫پیار / چومنا‬

-
осаменост
osamenost
‫تنہائی‬

-
љубов
ljubov
‫محبت‬

-
меланхолија
melanholiJa
‫افسردگی / اداسی‬

-
расположение
raspoloženie
‫موڈ‬

-
оптимизам
optimizam
‫خوش امیدی‬

-
паника
panika
‫گھبراہٹ‬

-
збунетост
zbunetost
‫الجھن‬

-
бес
bes
‫غصہ‬

-
отфрлање
otfrlanje
‫انکار‬

-
однос
odnos
‫تعلق‬

-
барање
baranje
‫التجا‬

-
вресок
vresok
‫چیخ‬

-
безбедност
bezbednost
‫حفاظت / سیکورٹی‬

-
шок
šok
‫صدمہ‬

-
насмевка
nasmevka
‫مسکراہٹ‬

-
нежност
nežnost
‫شفقت / نرمی‬

-
мисла
misla
‫غور و فکر‬

-
замисленост
zamislenost
‫خیالات میں ڈوبا ہوا‬