‫پیکنگ‬     
Пакување

-
алуминиумска фолија
aluminiumska foliJa
‫الیمونیم کے ورق‬

-
буре
bure
‫ڈرم‬

-
кошница
košnica
‫باسکٹ‬

-
шише
šiše
‫بوتل‬

-
кутија
kutiJa
‫باکس‬

-
кутија чоколада
kutiJa čokolada
‫چوکلیٹ کا باکس‬

-
картон
karton
‫گتہ‬

-
содржина
sodržina
‫مواد‬

-
гајба
gaJba
‫باکس‬

-
плик
plik
‫لفافہ‬

-
јазол
Jazol
‫گرہ‬

-
метална кутија
metalna kutiJa
‫لوہے کی پیٹی‬

-
буре за нафта
bure za nafta
‫تیل کا ڈرم‬

-
пакување
pakuvanje
‫پیکنگ‬

-
хартија
hartiJa
‫کاغذ‬

-
хартиена ќеса
hartiena ḱesa
‫کاغذ کا تھیلا‬

-
пластика
plastika
‫پلاسٹک‬

-
конзерва
konzerva
‫ٹن‬

-
пазарска кеса
pazarska kesa
‫تھیلا‬

-
буре за вино
bure za vino
‫وائن کا ڈرم‬

-
шише вино
šiše vino
‫وائن کی بوتل‬

-
дрвена кутија
drvena kutiJa
‫لکڑی کی پیٹی‬