‫پھل‬     
Овошје

-

бадем
badem
+

‫بادام‬

-

јаболко
Jabolko
+

‫سیب‬

-

кајсија
kaJsiJa
+

‫خوبانی‬

-

банана
banana
+

‫کیلا‬

-

лушпа од банана
lušpa od banana
+

‫کیلے کا چھلکا‬

-

ситно овошје
sitno ovošJe
+

‫بیر‬

-

капина
kapina
+

‫کالی بیر / بلیک بیری‬

-

црвен ортокал
crven ortokal
+

‫نارنگی‬

-

боровинка
borovinka
+

‫نیلی بیر / بلوبیری‬

-

цреша
creša
+

‫چیری‬

-

смоква
smokva
+

‫انجیر‬

-

овошје
ovošJe
+

‫پھل‬

-

овошна салата
ovošna salata
+

‫پھلوں کا سلاد‬

-

овошје
ovošJe
+

‫پھل‬

-

рибизла
ribizla
+

‫بیر‬

-

грозје
grozJe
+

‫انگور‬

-

грејпфрут
greJpfrut
+

‫گریپ فروٹ / چکوترہ ‬

-

киви
kivi
+

‫کیوی‬

-

лимон
limon
+

‫لیمن‬

-

лимета
limeta
+

‫لیموں‬

-

личи
liči
+

‫لیچی‬

-

мандарина
mandarina
+

‫کینو‬

-

манго
mango
+

‫آم‬

-

диња
dinja
+

‫گرما‬

-

нектарина
nektarina
+

‫آلوچہ‬

-

портокал
portokal
+

‫ اورنج‬

-

папаја
papaJa
+

‫پپیتا‬

-

праска
praska
+

‫آڑو‬

-

круша
kruša
+

‫ناشپاتی‬

-

ананас
ananas
+

‫انناس‬

-

слива
sliva
+

‫آلو بخارا‬

-

слива
sliva
+

‫آلو بخارا‬

-

калинка
kalinka
+

‫انار‬

-

опунтија
opuntiJa
+

‫خاردار ناشپاتی‬

-

дуња
dunja
+

‫بہی‬

-

малина
malina
+

‫رس بھری‬

-

црвена рибизла
crvena ribizla
+

‫سرخ بیری‬

-

карамбола
karambola
+

‫اسٹار فروٹ‬

-

јагода
Jagoda
+

‫توت فرنگی / اسٹرابیری‬

-

лубеница
lubenica
+

‫تربوز‬

-
бадем
badem
‫بادام‬

-
јаболко
Jabolko
‫سیب‬

-
кајсија
kaJsiJa
‫خوبانی‬

-
банана
banana
‫کیلا‬

-
лушпа од банана
lušpa od banana
‫کیلے کا چھلکا‬

-
ситно овошје
sitno ovošJe
‫بیر‬

-
капина
kapina
‫کالی بیر / بلیک بیری‬

-
црвен ортокал
crven ortokal
‫نارنگی‬

-
боровинка
borovinka
‫نیلی بیر / بلوبیری‬

-
цреша
creša
‫چیری‬

-
смоква
smokva
‫انجیر‬

-
овошје
ovošJe
‫پھل‬

-
овошна салата
ovošna salata
‫پھلوں کا سلاد‬

-
овошје
ovošJe
‫پھل‬

-
рибизла
ribizla
‫بیر‬

-
грозје
grozJe
‫انگور‬

-
грејпфрут
greJpfrut
‫گریپ فروٹ / چکوترہ ‬

-
киви
kivi
‫کیوی‬

-
лимон
limon
‫لیمن‬

-
лимета
limeta
‫لیموں‬

-
личи
liči
‫لیچی‬

-
мандарина
mandarina
‫کینو‬

-
манго
mango
‫آم‬

-
диња
dinja
‫گرما‬

-
нектарина
nektarina
‫آلوچہ‬

-
портокал
portokal
‫ اورنج‬

-
папаја
papaJa
‫پپیتا‬

-
праска
praska
‫آڑو‬

-
круша
kruša
‫ناشپاتی‬

-
ананас
ananas
‫انناس‬

-
слива
sliva
‫آلو بخارا‬

-
слива
sliva
‫آلو بخارا‬

-
калинка
kalinka
‫انار‬

-
опунтија
opuntiJa
‫خاردار ناشپاتی‬

-
дуња
dunja
‫بہی‬

-
малина
malina
‫رس بھری‬

-
црвена рибизла
crvena ribizla
‫سرخ بیری‬

-
карамбола
karambola
‫اسٹار فروٹ‬

-
јагода
Jagoda
‫توت فرنگی / اسٹرابیری‬

-
лубеница
lubenica
‫تربوز‬