‫جسم‬     
Тело

-

рака
raka
+

‫بازو‬

-

грб
grb
+

‫پیٹھ‬

-

ќелава глава
ḱelava glava
+

‫گنجہ پن‬

-

брада
brada
+

‫داڑھی‬

-

крв
krv
+

‫خون‬

-

коска
koska
+

‫ہڈی‬

-

задник
zadnik
+

‫پیچھا‬

-

плетенка
pletenka
+

‫چٹیا / چوٹی‬

-

мозок
mozok
+

‫دماغ‬

-

града
grada
+

‫چھاتی‬

-

уво
uvo
+

‫کان‬

-

око
oko
+

‫آنکھ‬

-

лице
lice
+

‫چہرا‬

-

прст
prst
+

‫انگلی‬

-

отпечаток од прст
otpečatok od prst
+

‫انگلیوں کے نشان‬

-

тупаница
tupanica
+

‫مکہ‬

-

нога
noga
+

‫پیر‬

-

коса
kosa
+

‫بال‬

-

фризура
frizura
+

‫بالوں کی تراش خراش‬

-

рака
raka
+

‫ہاتھ‬

-

глава
glava
+

‫سر‬

-

срце
srce
+

‫دل‬

-

показалец
pokazalec
+

‫انگشت شہادت‬

-

бубрег
bubreg
+

‫گردہ‬

-

колено
koleno
+

‫گھٹنا‬

-

нога
noga
+

‫پاؤں‬

-

усна
usna
+

‫ہونٹ‬

-

уста
usta
+

‫منہ‬

-

кадрица
kadrica
+

‫بالوں کی لٹ‬

-

скелет
skelet
+

‫ڈھانچہ‬

-

кожа
koža
+

‫کھال‬

-

череп
čerep
+

‫کھوپڑی‬

-

тетоважа
tetovaža
+

‫ٹیٹو‬

-

грло
grlo
+

‫گلا‬

-

палец
palec
+

‫انگوٹھا‬

-

прст од нозете
prst od nozete
+

‫پاؤں کی انگلیاں‬

-

јазик
Jazik
+

‫زبان‬

-

заб
zab
+

‫دانت‬

-

перика
perika
+

‫وگ‬

-
рака
raka
‫بازو‬

-
грб
grb
‫پیٹھ‬

-
ќелава глава
ḱelava glava
‫گنجہ پن‬

-
брада
brada
‫داڑھی‬

-
крв
krv
‫خون‬

-
коска
koska
‫ہڈی‬

-
задник
zadnik
‫پیچھا‬

-
плетенка
pletenka
‫چٹیا / چوٹی‬

-
мозок
mozok
‫دماغ‬

-
града
grada
‫چھاتی‬

-
уво
uvo
‫کان‬

-
око
oko
‫آنکھ‬

-
лице
lice
‫چہرا‬

-
прст
prst
‫انگلی‬

-
отпечаток од прст
otpečatok od prst
‫انگلیوں کے نشان‬

-
тупаница
tupanica
‫مکہ‬

-
нога
noga
‫پیر‬

-
коса
kosa
‫بال‬

-
фризура
frizura
‫بالوں کی تراش خراش‬

-
рака
raka
‫ہاتھ‬

-
глава
glava
‫سر‬

-
срце
srce
‫دل‬

-
показалец
pokazalec
‫انگشت شہادت‬

-
бубрег
bubreg
‫گردہ‬

-
колено
koleno
‫گھٹنا‬

-
нога
noga
‫پاؤں‬

-
усна
usna
‫ہونٹ‬

-
уста
usta
‫منہ‬

-
кадрица
kadrica
‫بالوں کی لٹ‬

-
скелет
skelet
‫ڈھانچہ‬

-
кожа
koža
‫کھال‬

-
череп
čerep
‫کھوپڑی‬

-
тетоважа
tetovaža
‫ٹیٹو‬

-
грло
grlo
‫گلا‬

-
палец
palec
‫انگوٹھا‬

-
прст од нозете
prst od nozete
‫پاؤں کی انگلیاں‬

-
јазик
Jazik
‫زبان‬

-
заб
zab
‫دانت‬

-
перика
perika
‫وگ‬