‫مذہب‬     
Религија

-

велигден
veligden
+

‫ایسٹر‬

-

велигденски јајца
veligdenski JaJca
+

‫ایسٹر کا انڈا‬

-

ангел
angel
+

‫فرشتہ‬

-

ѕвонче
dzvonče
+

‫گھنٹی‬

-

библија
bibliJa
+

‫انجیل‬

-

владика
vladika
+

‫پادری‬

-

благослов
blagoslov
+

‫دعا‬

-

будизам
budizam
+

‫بدھ مت‬

-

христијанство
hristiJanstvo
+

‫عیسائیت‬

-

божиќен подарок
božiḱen podarok
+

‫کرسمس کا تحفہ‬

-

новогодишна елка
novogodišna elka
+

‫کرسمس کا درخت‬

-

црква
crkva
+

‫چرچ‬

-

ковчег
kovčeg
+

‫تابوت‬

-

создавање
sozdavanje
+

‫تخلیق‬

-

распетие
raspetie
+

‫صلیب‬

-

ѓавол
ǵavol
+

‫شیطان‬

-

бог
bog
+

‫خدا‬

-

хиндуизам
hinduizam
+

‫ہندو مت‬

-

исламот
islamot
+

‫اسلام‬

-

еврејство
evreJstvo
+

‫یہودیت‬

-

медитација
meditaciJa
+

‫مراقبہ‬

-

мумија
mumiJa
+

‫ممی‬

-

муслиманец
muslimanec
+

‫مسلمان‬

-

папа
papa
+

‫پوپ‬

-

молитва
molitva
+

‫عبادت‬

-

свештеник
sveštenik
+

‫پادری‬

-

религија
religiJa
+

‫مذہب‬

-

богослужба
bogoslužba
+

‫عبادت‬

-

синагога
sinagoga
+

‫سیناگوگ / عبادت خانہ‬

-

храм
hram
+

‫مندر‬

-

гроб
grob
+

‫مقبرہ‬

-
велигден
veligden
‫ایسٹر‬

-
велигденски јајца
veligdenski JaJca
‫ایسٹر کا انڈا‬

-
ангел
angel
‫فرشتہ‬

-
ѕвонче
dzvonče
‫گھنٹی‬

-
библија
bibliJa
‫انجیل‬

-
владика
vladika
‫پادری‬

-
благослов
blagoslov
‫دعا‬

-
будизам
budizam
‫بدھ مت‬

-
христијанство
hristiJanstvo
‫عیسائیت‬

-
божиќен подарок
božiḱen podarok
‫کرسمس کا تحفہ‬

-
новогодишна елка
novogodišna elka
‫کرسمس کا درخت‬

-
црква
crkva
‫چرچ‬

-
ковчег
kovčeg
‫تابوت‬

-
создавање
sozdavanje
‫تخلیق‬

-
распетие
raspetie
‫صلیب‬

-
ѓавол
ǵavol
‫شیطان‬

-
бог
bog
‫خدا‬

-
хиндуизам
hinduizam
‫ہندو مت‬

-
исламот
islamot
‫اسلام‬

-
еврејство
evreJstvo
‫یہودیت‬

-
медитација
meditaciJa
‫مراقبہ‬

-
мумија
mumiJa
‫ممی‬

-
муслиманец
muslimanec
‫مسلمان‬

-
папа
papa
‫پوپ‬

-
молитва
molitva
‫عبادت‬

-
свештеник
sveštenik
‫پادری‬

-
религија
religiJa
‫مذہب‬

-
богослужба
bogoslužba
‫عبادت‬

-
синагога
sinagoga
‫سیناگوگ / عبادت خانہ‬

-
храм
hram
‫مندر‬

-
гроб
grob
‫مقبرہ‬