‫شہر‬     
Град

-

аеродром
aerodrom
+

‫ہوائی اڈہ‬

-

станбена зграда
stanbena zgrada
+

‫فلیٹوں والی بلڈنگ‬

-

банка
banka
+

‫بینک‬

-

голем град
golem grad
+

‫بڑا شہر‬

-

велосипедска патека
velosipedska pateka
+

‫سائیکل چلانے کا راستہ‬

-

пристаниште
pristanište
+

‫کشتیوں کی بندر گاہ‬

-

главен град
glaven grad
+

‫دارالخلافہ‬

-

ѕвона
dzvona
+

‫گھنٹہ گھر‬

-

гробишта
grobišta
+

‫قبرستان‬

-

кино
kino
+

‫سنیما‬

-

град
grad
+

‫شہر‬

-

карта на градот
karta na gradot
+

‫شہر کا نقشہ‬

-

кривично дело
krivično delo
+

‫جرم‬

-

демонстрација
demonstraciJa
+

‫مظاہرا‬

-

саем
saem
+

‫نمائیش‬

-

противпожарна служба
protivpožarna služba
+

‫آگ بجھانے والے‬

-

фонтана
fontana
+

‫فوارہ‬

-

ѓубре
ǵubre
+

‫کچرا‬

-

пристаниште
pristanište
+

‫بندر گاہ‬

-

хотел
hotel
+

‫ہوٹل‬

-

хидрант
hidrant
+

‫ہائیڈرنٹ‬

-

знаменитост
znamenitost
+

‫پہچان‬

-

поштенско сандаче
poštensko sandače
+

‫لیٹر بکس‬

-

соседство
sosedstvo
+

‫پڑوس‬

-

неонка
neonka
+

‫نیون لائٹ‬

-

ноќен клуб
noḱen klub
+

‫نائٹ کلب‬

-

стариот дел на градот
stariot del na gradot
+

‫پرانا شہر‬

-

операта
operata
+

‫اوپیرا‬

-

парк
park
+

‫پارک‬

-

клупа во парк
klupa vo park
+

‫پارک کا بینچ‬

-

паркинг
parking
+

‫پارکنگ کی جگہ‬

-

телефонска говорница
telefonska govornica
+

‫فون بوتھ‬

-

поштенски број (zip)
poštenski broJ (zip)
+

‫پوسٹل کوڈ‬

-

затвор
zatvor
+

‫جیل‬

-

паб
pab
+

‫پب / شراب خانہ‬

-

глетка
gletka
+

‫پرکشش مقامات‬

-

хоризонт
horizont
+

‫اونچی عمارتیں‬

-

улични светла
ulični svetla
+

‫روڈ لیمپ‬

-

туристичка канцеларија
turistička kancelariJa
+

‫ٹورسٹ آفس‬

-

кула
kula
+

‫ٹاور‬

-

тунел
tunel
+

‫سرنگ‬

-

возило
vozilo
+

‫گاڑی‬

-

село
selo
+

‫دیہات‬

-

водена кула
vodena kula
+

‫پانی کا ٹینک‬

-
аеродром
aerodrom
‫ہوائی اڈہ‬

-
станбена зграда
stanbena zgrada
‫فلیٹوں والی بلڈنگ‬

-
банка
banka
‫بینک‬

-
голем град
golem grad
‫بڑا شہر‬

-
велосипедска патека
velosipedska pateka
‫سائیکل چلانے کا راستہ‬

-
пристаниште
pristanište
‫کشتیوں کی بندر گاہ‬

-
главен град
glaven grad
‫دارالخلافہ‬

-
ѕвона
dzvona
‫گھنٹہ گھر‬

-
гробишта
grobišta
‫قبرستان‬

-
кино
kino
‫سنیما‬

-
град
grad
‫شہر‬

-
карта на градот
karta na gradot
‫شہر کا نقشہ‬

-
кривично дело
krivično delo
‫جرم‬

-
демонстрација
demonstraciJa
‫مظاہرا‬

-
саем
saem
‫نمائیش‬

-
противпожарна служба
protivpožarna služba
‫آگ بجھانے والے‬

-
фонтана
fontana
‫فوارہ‬

-
ѓубре
ǵubre
‫کچرا‬

-
пристаниште
pristanište
‫بندر گاہ‬

-
хотел
hotel
‫ہوٹل‬

-
хидрант
hidrant
‫ہائیڈرنٹ‬

-
знаменитост
znamenitost
‫پہچان‬

-
поштенско сандаче
poštensko sandače
‫لیٹر بکس‬

-
соседство
sosedstvo
‫پڑوس‬

-
неонка
neonka
‫نیون لائٹ‬

-
ноќен клуб
noḱen klub
‫نائٹ کلب‬

-
стариот дел на градот
stariot del na gradot
‫پرانا شہر‬

-
операта
operata
‫اوپیرا‬

-
парк
park
‫پارک‬

-
клупа во парк
klupa vo park
‫پارک کا بینچ‬

-
паркинг
parking
‫پارکنگ کی جگہ‬

-
телефонска говорница
telefonska govornica
‫فون بوتھ‬

-
поштенски број (zip)
poštenski broJ (zip)
‫پوسٹل کوڈ‬

-
затвор
zatvor
‫جیل‬

-
паб
pab
‫پب / شراب خانہ‬

-
глетка
gletka
‫پرکشش مقامات‬

-
хоризонт
horizont
‫اونچی عمارتیں‬

-
улични светла
ulični svetla
‫روڈ لیمپ‬

-
туристичка канцеларија
turistička kancelariJa
‫ٹورسٹ آفس‬

-
кула
kula
‫ٹاور‬

-
тунел
tunel
‫سرنگ‬

-
возило
vozilo
‫گاڑی‬

-
село
selo
‫دیہات‬

-
водена кула
vodena kula
‫پانی کا ٹینک‬