‫موسیقی‬     
Музика

-

хармоника
harmonika
+

‫اکورڈین‬

-

балалајка
balalaJka
+

‫بلا لیکا‬

-

бенд
bend
+

‫بینڈ‬

-

бенџо
bendžo
+

‫بینجو‬

-

кларинет
klarinet
+

‫الغوزہ‬

-

концерт
koncert
+

‫کنسرٹ‬

-

тапан
tapan
+

‫ڈھول‬

-

тапани
tapani
+

‫ڈرمز‬

-

флејта
fleJta
+

‫بانسری‬

-

концертен клавир
koncerten klavir
+

‫پیانو‬

-

гитара
gitara
+

‫گٹار‬

-

сала
sala
+

‫ہال‬

-

синтисајзер
sintisaJzer
+

‫کی بورڈ‬

-

усна хармоника
usna harmonika
+

‫منہ سے بجانے والا باجا‬

-

музика
muzika
+

‫موسیقی‬

-

држач за ноти
držač za noti
+

‫موسیقی کے نوٹ رکھنے والا‬

-

нота
nota
+

‫موسیقی کے نوٹ / سُر‬

-

оргули
orguli
+

‫آرگن‬

-

пијано
piJano
+

‫پیانو‬

-

саксофон
saksofon
+

‫زیکسو فون‬

-

пејач
peJač
+

‫گلوکار‬

-

жица
žica
+

‫اسٹرنگ‬

-

труба
truba
+

‫ٹرمپٹ‬

-

трубач
trubač
+

‫ٹرمپٹ بجانے والا‬

-

виолина
violina
+

‫وائلن‬

-

куферче за виолина
kuferče za violina
+

‫وائلن رکھنے کا بوکس‬

-

ксилофон
ksilofon
+

‫زیلوفون‬

-
хармоника
harmonika
‫اکورڈین‬

-
балалајка
balalaJka
‫بلا لیکا‬

-
бенд
bend
‫بینڈ‬

-
бенџо
bendžo
‫بینجو‬

-
кларинет
klarinet
‫الغوزہ‬

-
концерт
koncert
‫کنسرٹ‬

-
тапан
tapan
‫ڈھول‬

-
тапани
tapani
‫ڈرمز‬

-
флејта
fleJta
‫بانسری‬

-
концертен клавир
koncerten klavir
‫پیانو‬

-
гитара
gitara
‫گٹار‬

-
сала
sala
‫ہال‬

-
синтисајзер
sintisaJzer
‫کی بورڈ‬

-
усна хармоника
usna harmonika
‫منہ سے بجانے والا باجا‬

-
музика
muzika
‫موسیقی‬

-
држач за ноти
držač za noti
‫موسیقی کے نوٹ رکھنے والا‬

-
нота
nota
‫موسیقی کے نوٹ / سُر‬

-
оргули
orguli
‫آرگن‬

-
пијано
piJano
‫پیانو‬

-
саксофон
saksofon
‫زیکسو فون‬

-
пејач
peJač
‫گلوکار‬

-
жица
žica
‫اسٹرنگ‬

-
труба
truba
‫ٹرمپٹ‬

-
трубач
trubač
‫ٹرمپٹ بجانے والا‬

-
виолина
violina
‫وائلن‬

-
куферче за виолина
kuferče za violina
‫وائلن رکھنے کا بوکس‬

-
ксилофон
ksilofon
‫زیلوفون‬