‫چھوٹے جانور‬     
Мали животни

-

мравка
mravka
+

‫چیونٹی‬

-

бубачка
bubačka
+

‫بیٹل‬

-

птица
ptica
+

‫پرندہ‬

-

кафез за птици
kafez za ptici
+

‫پنجرہ‬

-

куќичка за птици
kuḱička za ptici
+

‫پرندوں کا گھر‬

-

бумбар
bumbar
+

‫مکھی‬

-

пеперутка
peperutka
+

‫تتلی‬

-

гасеница
gasenica
+

‫سنڈی‬

-

стонога
stonoga
+

‫کن کھجورا‬

-

рак
rak
+

‫کیکڑا‬

-

мува
muva
+

‫مکھی‬

-

жаба
žaba
+

‫مینڈک‬

-

златна рипка
zlatna ripka
+

‫سنہری مچھلی‬

-

скакулец
skakulec
+

‫ٹڈا‬

-

морско прасе
morsko prase
+

‫امریکی چوہا‬

-

хрчак
hrčak
+

‫ہیمسٹر‬

-

еж
+

‫خار پشت / ہیج ہاگ‬

-

колибри
kolibri
+

‫شکر خورہ‬

-

игуана
iguana
+

‫درختوں پر رہنے والی چھپکلی‬

-

инсект
insekt
+

‫کیڑا‬

-

медуза
meduza
+

‫جیلی فش‬

-

маче
mače
+

‫بلّی کا بچّہ‬

-

бубамара
bubamara
+

‫چتّی دار بھوترا / گبریلا‬

-

гуштер
gušter
+

‫چھپکلی‬

-

вошка
voška
+

‫جوں‬

-

мрмот
mrmot
+

‫مارموت‬

-

комарец
komarec
+

‫مچھر‬

-

глушец
glušec
+

‫چوہا‬

-

острига
ostriga
+

‫اوئیسٹر‬

-

скорпија
skorpiJa
+

‫بچھو‬

-

морско коњче
morsko konjče
+

‫سمندری گھوڑا‬

-

школка
školka
+

‫سیپ‬

-

рак
rak
+

‫جھینگا‬

-

пајак
paJak
+

‫مکڑی‬

-

пајажина
paJažina
+

‫مکڑی کا جال‬

-

морска ѕвезда
morska dzvezda
+

‫اسٹار فش‬

-

оса
osa
+

‫بھڑ‬

-
мравка
mravka
‫چیونٹی‬

-
бубачка
bubačka
‫بیٹل‬

-
птица
ptica
‫پرندہ‬

-
кафез за птици
kafez za ptici
‫پنجرہ‬

-
куќичка за птици
kuḱička za ptici
‫پرندوں کا گھر‬

-
бумбар
bumbar
‫مکھی‬

-
пеперутка
peperutka
‫تتلی‬

-
гасеница
gasenica
‫سنڈی‬

-
стонога
stonoga
‫کن کھجورا‬

-
рак
rak
‫کیکڑا‬

-
мува
muva
‫مکھی‬

-
жаба
žaba
‫مینڈک‬

-
златна рипка
zlatna ripka
‫سنہری مچھلی‬

-
скакулец
skakulec
‫ٹڈا‬

-
морско прасе
morsko prase
‫امریکی چوہا‬

-
хрчак
hrčak
‫ہیمسٹر‬

-
еж

‫خار پشت / ہیج ہاگ‬

-
колибри
kolibri
‫شکر خورہ‬

-
игуана
iguana
‫درختوں پر رہنے والی چھپکلی‬

-
инсект
insekt
‫کیڑا‬

-
медуза
meduza
‫جیلی فش‬

-
маче
mače
‫بلّی کا بچّہ‬

-
бубамара
bubamara
‫چتّی دار بھوترا / گبریلا‬

-
гуштер
gušter
‫چھپکلی‬

-
вошка
voška
‫جوں‬

-
мрмот
mrmot
‫مارموت‬

-
комарец
komarec
‫مچھر‬

-
глушец
glušec
‫چوہا‬

-
острига
ostriga
‫اوئیسٹر‬

-
скорпија
skorpiJa
‫بچھو‬

-
морско коњче
morsko konjče
‫سمندری گھوڑا‬

-
школка
školka
‫سیپ‬

-
рак
rak
‫جھینگا‬

-
пајак
paJak
‫مکڑی‬

-
пајажина
paJažina
‫مکڑی کا جال‬

-
морска ѕвезда
morska dzvezda
‫اسٹار فش‬

-
оса
osa
‫بھڑ‬