‫موسیقی‬     
Musikk

-

et trekkspill +

‫اکورڈین‬

-

en balalaika +

‫بلا لیکا‬

-

et band +

‫بینڈ‬

-

en banjo +

‫بینجو‬

-

en klarinett +

‫الغوزہ‬

-

en konsert +

‫کنسرٹ‬

-

ei tromme +

‫ڈھول‬

-

et slagverk +

‫ڈرمز‬

-

ei fløyte +

‫بانسری‬

-

et flygel +

‫پیانو‬

-

en gitar +

‫گٹار‬

-

en sal +

‫ہال‬

-

et keyboard +

‫کی بورڈ‬

-

et munnspill +

‫منہ سے بجانے والا باجا‬

-

en musikk +

‫موسیقی‬

-

et notestativ +

‫موسیقی کے نوٹ رکھنے والا‬

-

en note +

‫موسیقی کے نوٹ / سُر‬

-

et orgel +

‫آرگن‬

-

et piano +

‫پیانو‬

-

en saksofon +

‫زیکسو فون‬

-

en sanger +

‫گلوکار‬

-

en streng +

‫اسٹرنگ‬

-

en trompet +

‫ٹرمپٹ‬

-

en trompetist +

‫ٹرمپٹ بجانے والا‬

-

en fiolin +

‫وائلن‬

-

ei fiolinkasse +

‫وائلن رکھنے کا بوکس‬

-

en xylofon +

‫زیلوفون‬

-
et trekkspill
‫اکورڈین‬

-
en balalaika
‫بلا لیکا‬

-
et band
‫بینڈ‬

-
en banjo
‫بینجو‬

-
en klarinett
‫الغوزہ‬

-
en konsert
‫کنسرٹ‬

-
ei tromme
‫ڈھول‬

-
et slagverk
‫ڈرمز‬

-
ei fløyte
‫بانسری‬

-
et flygel
‫پیانو‬

-
en gitar
‫گٹار‬

-
en sal
‫ہال‬

-
et keyboard
‫کی بورڈ‬

-
et munnspill
‫منہ سے بجانے والا باجا‬

-
en musikk
‫موسیقی‬

-
et notestativ
‫موسیقی کے نوٹ رکھنے والا‬

-
en note
‫موسیقی کے نوٹ / سُر‬

-
et orgel
‫آرگن‬

-
et piano
‫پیانو‬

-
en saksofon
‫زیکسو فون‬

-
en sanger
‫گلوکار‬

-
en streng
‫اسٹرنگ‬

-
en trompet
‫ٹرمپٹ‬

-
en trompetist
‫ٹرمپٹ بجانے والا‬

-
en fiolin
‫وائلن‬

-
ei fiolinkasse
‫وائلن رکھنے کا بوکس‬

-
en xylofon
‫زیلوفون‬