‫بڑے جانور‬     
Animais de grande porte

-

o jacaré

‫گھڑیال‬

-

os chifres

‫سینگ‬

-

o babuíno

‫لنگور‬

-

o urso

‫ریچھ‬

-

o búfalo

‫بھینس‬

-

o camelo

‫اونٹ‬

-

a chita

‫چیتا‬

-

a vaca

‫گائے‬

-

o crocodilo

‫مگر مچھ‬

-

o dinossauro

‫ڈینو سار‬

-

o burro

‫گدھا‬

-

o dragão

‫ڈریگن‬

-

o elefante

‫ہاتھی‬

-

a girafa

‫زرافہ‬

-

o gorila

‫بن مانس‬

-

o hipopótamo

‫دریائی گھوڑا‬

-

o cavalo

‫گھوڑا‬

-

o canguru

‫کینگرو‬

-

o leopardo

‫چیتا‬

-

o leão

‫شیر‬

-

a lhama

‫چھوٹے قد کا اونٹ سا جانور‬

-

o lince

‫بن بلاؤ‬

-

o monstro

‫عفریت‬

-

o alce

‫ایک قسم کا ہرن‬

-

o avestruz

‫شتر مرغ‬

-

o panda

‫پہاڑی ریچھ‬

-

o porco

‫خنزیر‬

-

o urso polar

‫برفانی ریچھ‬

-

o puma

‫تیندوا‬

-

o rinoceronte

‫گینڈا‬

-

o veado

‫ہرن‬

-

o tigre

‫شیر‬

-

a morsa

‫فیل البحر / والرس‬

-

o cavalo selvagem

‫جنگلی گھوڑا‬

-

a zebra

‫زیبرا‬

-
o jacaré
‫گھڑیال‬

-
os chifres
‫سینگ‬

-
o babuíno
‫لنگور‬

-
o urso
‫ریچھ‬

-
o búfalo
‫بھینس‬

-
o camelo
‫اونٹ‬

-
a chita
‫چیتا‬

-
a vaca
‫گائے‬

-
o crocodilo
‫مگر مچھ‬

-
o dinossauro
‫ڈینو سار‬

-
o burro
‫گدھا‬

-
o dragão
‫ڈریگن‬

-
o elefante
‫ہاتھی‬

-
a girafa
‫زرافہ‬

-
o gorila
‫بن مانس‬

-
o hipopótamo
‫دریائی گھوڑا‬

-
o cavalo
‫گھوڑا‬

-
o canguru
‫کینگرو‬

-
o leopardo
‫چیتا‬

-
o leão
‫شیر‬

-
a lhama
‫چھوٹے قد کا اونٹ سا جانور‬

-
o lince
‫بن بلاؤ‬

-
o monstro
‫عفریت‬

-
o alce
‫ایک قسم کا ہرن‬

-
o avestruz
‫شتر مرغ‬

-
o panda
‫پہاڑی ریچھ‬

-
o porco
‫خنزیر‬

-
o urso polar
‫برفانی ریچھ‬

-
o puma
‫تیندوا‬

-
o rinoceronte
‫گینڈا‬

-
o veado
‫ہرن‬

-
o tigre
‫شیر‬

-
a morsa
‫فیل البحر / والرس‬

-
o cavalo selvagem
‫جنگلی گھوڑا‬

-
a zebra
‫زیبرا‬