‫مذہب‬     
Religião

-

a páscoa +

‫ایسٹر‬

-

o ovo de páscoa +

‫ایسٹر کا انڈا‬

-

o anjo +

‫فرشتہ‬

-

o sino +

‫گھنٹی‬

-

a Bíblia +

‫انجیل‬

-

o bispo +

‫پادری‬

-

a bênção +

‫دعا‬

-

o budismo +

‫بدھ مت‬

-

o cristianismo +

‫عیسائیت‬

-

o presente de natal +

‫کرسمس کا تحفہ‬

-

a árvore de natal +

‫کرسمس کا درخت‬

-

a igreja +

‫چرچ‬

-

o caixão +

‫تابوت‬

-

a criação +

‫تخلیق‬

-

o crucifixo +

‫صلیب‬

-

o diabo +

‫شیطان‬

-

o deus +

‫خدا‬

-

o hinduísmo +

‫ہندو مت‬

-

o islamismo +

‫اسلام‬

-

o judaísmo +

‫یہودیت‬

-

a meditação +

‫مراقبہ‬

-

a múmia +

‫ممی‬

-

o muçulmano +

‫مسلمان‬

-

o papa +

‫پوپ‬

-

a oração +

‫عبادت‬

-

o sacerdote / o padre +

‫پادری‬

-

a religião +

‫مذہب‬

-

o culto / a missa +

‫عبادت‬

-

sinagoga +

‫سیناگوگ / عبادت خانہ‬

-

o templo +

‫مندر‬

-

o túmulo +

‫مقبرہ‬

-
a páscoa
‫ایسٹر‬

-
o ovo de páscoa
‫ایسٹر کا انڈا‬

-
o anjo
‫فرشتہ‬

-
o sino
‫گھنٹی‬

-
a Bíblia
‫انجیل‬

-
o bispo
‫پادری‬

-
a bênção
‫دعا‬

-
o budismo
‫بدھ مت‬

-
o cristianismo
‫عیسائیت‬

-
o presente de natal
‫کرسمس کا تحفہ‬

-
a árvore de natal
‫کرسمس کا درخت‬

-
a igreja
‫چرچ‬

-
o caixão
‫تابوت‬

-
a criação
‫تخلیق‬

-
o crucifixo
‫صلیب‬

-
o diabo
‫شیطان‬

-
o deus
‫خدا‬

-
o hinduísmo
‫ہندو مت‬

-
o islamismo
‫اسلام‬

-
o judaísmo
‫یہودیت‬

-
a meditação
‫مراقبہ‬

-
a múmia
‫ممی‬

-
o muçulmano
‫مسلمان‬

-
o papa
‫پوپ‬

-
a oração
‫عبادت‬

-
o sacerdote / o padre
‫پادری‬

-
a religião
‫مذہب‬

-
o culto / a missa
‫عبادت‬

-
sinagoga
‫سیناگوگ / عبادت خانہ‬

-
o templo
‫مندر‬

-
o túmulo
‫مقبرہ‬