‫اشیائے ضروری‬     
Materiais

-

o latão +

‫پیتل‬

-

o cimento +

‫سیمنٹ‬

-

a cerâmica +

‫چینی‬

-

o pano +

‫کپڑا‬

-

o tecido +

‫کپڑا / مواد‬

-

o algodão +

‫کپاس‬

-

o cristal +

‫کرسٹل‬

-

a sujeira +

‫گندگی‬

-

a cola +

‫گوند‬

-

o couro +

‫چمڑا‬

-

o metal +

‫دھات‬

-

o óleo +

‫تیل‬

-

o pó +

‫پوڈر‬

-

o sal +

‫نمک‬

-

a areia +

‫ریت‬

-

a sucata +

‫کباڑ‬

-

a prata +

‫چاندی‬

-

a pedra +

‫پتھر‬

-

a palha +

‫سوکھی گھاس‬

-

a madeira +

‫لکڑی‬

-

a lã +

‫اون‬

-
o latão
‫پیتل‬

-
o cimento
‫سیمنٹ‬

-
a cerâmica
‫چینی‬

-
o pano
‫کپڑا‬

-
o tecido
‫کپڑا / مواد‬

-
o algodão
‫کپاس‬

-
o cristal
‫کرسٹل‬

-
a sujeira
‫گندگی‬

-
a cola
‫گوند‬

-
o couro
‫چمڑا‬

-
o metal
‫دھات‬

-
o óleo
‫تیل‬

-
o pó
‫پوڈر‬

-
o sal
‫نمک‬

-
a areia
‫ریت‬

-
a sucata
‫کباڑ‬

-
a prata
‫چاندی‬

-
a pedra
‫پتھر‬

-
a palha
‫سوکھی گھاس‬

-
a madeira
‫لکڑی‬

-
a lã
‫اون‬