‫فنون لطیفہ / آرٹ‬     
Artes

-

o aplauso +

‫تالی‬

-

a arte +

‫فن‬

-

a reverência / a saudação +

‫جھکنا‬

-

a escova +

‫برش‬

-

o livro para colorir +

‫ڈراینگ کی کاپی‬

-

o dançarino +

‫ناچنے والی / رقاصہ‬

-

o desenho +

‫ڈرائینگ‬

-

a galeria +

‫گیلری‬

-

a janela de vidro +

‫شیشے کی کھڑکی‬

-

o graffiti +

‫گرافیٹی‬

-

o artesanato +

‫دستکاری‬

-

o mosaico +

‫موزائک‬

-

o mural +

‫دیواروں پر نقش ونگار‬

-

o museu +

‫میوزیم‬

-

a execução / a representação +

‫مظاہرا‬

-

a imagem +

‫تصویر‬

-

o poema +

‫نظم‬

-

a escultura +

‫مجسمہ‬

-

a música +

‫گانا‬

-

a estátua +

‫مجسمہ‬

-

a cor da água +

‫رنگ / واٹر کلر‬

-
o aplauso
‫تالی‬

-
a arte
‫فن‬

-
a reverência / a saudação
‫جھکنا‬

-
a escova
‫برش‬

-
o livro para colorir
‫ڈراینگ کی کاپی‬

-
o dançarino
‫ناچنے والی / رقاصہ‬

-
o desenho
‫ڈرائینگ‬

-
a galeria
‫گیلری‬

-
a janela de vidro
‫شیشے کی کھڑکی‬

-
o graffiti
‫گرافیٹی‬

-
o artesanato
‫دستکاری‬

-
o mosaico
‫موزائک‬

-
o mural
‫دیواروں پر نقش ونگار‬

-
o museu
‫میوزیم‬

-
a execução / a representação
‫مظاہرا‬

-
a imagem
‫تصویر‬

-
o poema
‫نظم‬

-
a escultura
‫مجسمہ‬

-
a música
‫گانا‬

-
a estátua
‫مجسمہ‬

-
a cor da água
‫رنگ / واٹر کلر‬