‫ذہنی پیرائے‬     
Abstraktné pojmy

-

administratíva +

‫انتظامیہ‬

-

reklama +

‫اشتہار‬

-

šípka +

‫تیر کا نشان‬

-

zákaz +

‫ممنوع‬

-

kariéra +

‫پیشہ وارانہ زندگی‬

-

centrum +

‫مرکز‬

-

voľba +

‫انتخاب‬

-

spolupráca +

‫ساتھ کام کرنا‬

-

farba +

‫رنگ‬

-

kontakt +

‫رابطہ‬

-

nebezpečenstvo +

‫خطرہ‬

-

vyznanie lásky +

‫محبت کا پیغام‬

-

chátranie +

‫توڑ پھوڑ‬

-

definícia +

‫تعریف‬

-

rozdiel +

‫فرق‬

-

prekážka +

‫مشکل‬

-

smer +

‫سمت‬

-

objav +

‫دریافت‬

-

neporiadok +

‫بد نظمی‬

-

diaľka +

‫دور‬

-

vzdialenosť +

‫فاصلہ‬

-

rozmanitosť +

‫ڈائیورسٹی‬

-

snaha +

‫کوشش‬

-

prieskum +

‫تلاش‬

-

pád +

‫گرنا / زوال‬

-

sila +

‫قوت‬

-

vôňa +

‫خوشبو‬

-

sloboda +

‫آزادی‬

-

strašidlo +

‫بھوت‬

-

polovica +

‫آدھا‬

-

výška +

‫اونچائی‬

-

pomoc +

‫مدد‬

-

úkryt +

‫چھپنے کی جگہ‬

-

vlasť +

‫وطن‬

-

čistota +

‫صفائی‬

-

myšlienka +

‫خیال‬

-

ilúzia +

‫فریب نظر‬

-

predstavivosť +

‫تصور‬

-

inteligencia +

‫ذہانت‬

-

pozvánka +

‫دعوت‬

-

spravodlivosť +

‫انصاف‬

-

svetlo +

‫روشنی‬

-

pohľad +

‫نظر‬

-

strata +

‫نقصان‬

-

zväčšenie +

‫بڑا کرنا / اضافہ کرنا‬

-

chyba +

‫غلطی‬

-

vražda +

‫قتل‬

-

národ +

‫قوم‬

-

novinka +

‫نئی چیز‬

-

možnosť +

‫انتخاب‬

-

trpezlivosť +

‫صبر‬

-

plánovanie +

‫منصوبہ‬

-

problém +

‫مسئلہ‬

-

ochrana +

‫بچاؤ‬

-

odraz +

‫انعکاس‬

-

republika +

‫ریپبلک‬

-

riziko +

‫خطرہ‬

-

bezpečnosť +

‫حفاظت‬

-

tajomstvo +

‫راز‬

-

pohlavie +

‫جنس‬

-

tieň +

‫سایہ‬

-

veľkosť +

‫ناپ / سائز‬

-

solidarita +

‫یک جہتی‬

-

úspech +

‫کامیابی‬

-

podpora +

‫سہارا‬

-

tradícia +

‫روایت‬

-

hmotnosť +

‫وزن‬

-
administratíva
‫انتظامیہ‬

-
reklama
‫اشتہار‬

-
šípka
‫تیر کا نشان‬

-
zákaz
‫ممنوع‬

-
kariéra
‫پیشہ وارانہ زندگی‬

-
centrum
‫مرکز‬

-
voľba
‫انتخاب‬

-
spolupráca
‫ساتھ کام کرنا‬

-
farba
‫رنگ‬

-
kontakt
‫رابطہ‬

-
nebezpečenstvo
‫خطرہ‬

-
vyznanie lásky
‫محبت کا پیغام‬

-
chátranie
‫توڑ پھوڑ‬

-
definícia
‫تعریف‬

-
rozdiel
‫فرق‬

-
prekážka
‫مشکل‬

-
smer
‫سمت‬

-
objav
‫دریافت‬

-
neporiadok
‫بد نظمی‬

-
diaľka
‫دور‬

-
vzdialenosť
‫فاصلہ‬

-
rozmanitosť
‫ڈائیورسٹی‬

-
snaha
‫کوشش‬

-
prieskum
‫تلاش‬

-
pád
‫گرنا / زوال‬

-
sila
‫قوت‬

-
vôňa
‫خوشبو‬

-
sloboda
‫آزادی‬

-
strašidlo
‫بھوت‬

-
polovica
‫آدھا‬

-
výška
‫اونچائی‬

-
pomoc
‫مدد‬

-
úkryt
‫چھپنے کی جگہ‬

-
vlasť
‫وطن‬

-
čistota
‫صفائی‬

-
myšlienka
‫خیال‬

-
ilúzia
‫فریب نظر‬

-
predstavivosť
‫تصور‬

-
inteligencia
‫ذہانت‬

-
pozvánka
‫دعوت‬

-
spravodlivosť
‫انصاف‬

-
svetlo
‫روشنی‬

-
pohľad
‫نظر‬

-
strata
‫نقصان‬

-
zväčšenie
‫بڑا کرنا / اضافہ کرنا‬

-
chyba
‫غلطی‬

-
vražda
‫قتل‬

-
národ
‫قوم‬

-
novinka
‫نئی چیز‬

-
možnosť
‫انتخاب‬

-
trpezlivosť
‫صبر‬

-
plánovanie
‫منصوبہ‬

-
problém
‫مسئلہ‬

-
ochrana
‫بچاؤ‬

-
odraz
‫انعکاس‬

-
republika
‫ریپبلک‬

-
riziko
‫خطرہ‬

-
bezpečnosť
‫حفاظت‬

-
tajomstvo
‫راز‬

-
pohlavie
‫جنس‬

-
tieň
‫سایہ‬

-
veľkosť
‫ناپ / سائز‬

-
solidarita
‫یک جہتی‬

-
úspech
‫کامیابی‬

-
podpora
‫سہارا‬

-
tradícia
‫روایت‬

-
hmotnosť
‫وزن‬