‫پیکنگ‬     
Паковање

-
алу-фолија
alu-folija
‫الیمونیم کے ورق‬

-
буре
bure
‫ڈرم‬

-
корпа
korpa
‫باسکٹ‬

-
флаша
flaša
‫بوتل‬

-
кутија
kutija
‫باکس‬

-
бомбонијера
bombonijera
‫چوکلیٹ کا باکس‬

-
картон
karton
‫گتہ‬

-
садржај
sadržaj
‫مواد‬

-
гајба
gajba
‫باکس‬

-
коверат
koverat
‫لفافہ‬

-
чвор
čvor
‫گرہ‬

-
метални сандук
metalni sanduk
‫لوہے کی پیٹی‬

-
буре за уље
bure za ulje
‫تیل کا ڈرم‬

-
паковање
pakovanje
‫پیکنگ‬

-
папир
papir
‫کاغذ‬

-
папирната кеса
papirnata kesa
‫کاغذ کا تھیلا‬

-
пластика
plastika
‫پلاسٹک‬

-
конзерва
konzerva
‫ٹن‬

-
платнена торба
platnena torba
‫تھیلا‬

-
винско буре
vinsko bure
‫وائن کا ڈرم‬

-
винска флаша
vinska flaša
‫وائن کی بوتل‬

-
дрвени сандук
drveni sanduk
‫لکڑی کی پیٹی‬