‫ذہنی پیرائے‬     
Апстрактни појмови

-

управа
uprava

‫انتظامیہ‬

-

реклама
reklama

‫اشتہار‬

-

стрелица
strelica

‫تیر کا نشان‬

-

забрана
zabrana

‫ممنوع‬

-

каријера
karijera

‫پیشہ وارانہ زندگی‬

-

избор
izbor

‫انتخاب‬

-

сарадња
saradnja

‫ساتھ کام کرنا‬

-

боја
boja

‫رنگ‬

-

контакт
kontakt

‫رابطہ‬

-

љубавна изјава
ljubavna izjava

‫محبت کا پیغام‬

-

пропадање
propadanje

‫توڑ پھوڑ‬

-

откриће
otkriće

‫دریافت‬

-

неред
nered

‫بد نظمی‬

-

труд
trud

‫کوشش‬

-

пад
pad

‫گرنا / زوال‬

-

снага
snaga

‫قوت‬

-

мирис
miris

‫خوشبو‬

-

слобода
sloboda

‫آزادی‬

-

дух
duh

‫بھوت‬

-

висина
visina

‫اونچائی‬

-

скровиште
skrovište

‫چھپنے کی جگہ‬

-

идеја
ideja

‫خیال‬

-

илузија
iluzija

‫فریب نظر‬

-

машта
mašta

‫تصور‬

-

правда
pravda

‫انصاف‬

-

губитак
gubitak

‫نقصان‬

-

повећање
povećanje

‫بڑا کرنا / اضافہ کرنا‬

-

новост
novost

‫نئی چیز‬

-

проблем
problem

‫مسئلہ‬

-

ризик
rizik

‫خطرہ‬

-

тајна
tajna

‫راز‬

-

пол
pol

‫جنس‬

-

сенка
senka

‫سایہ‬

-

величина
veličina

‫ناپ / سائز‬

-

успех
uspeh

‫کامیابی‬

-
управа
uprava
‫انتظامیہ‬

-
реклама
reklama
‫اشتہار‬

-
стрелица
strelica
‫تیر کا نشان‬

-
забрана
zabrana
‫ممنوع‬

-
каријера
karijera
‫پیشہ وارانہ زندگی‬

-
средина
sredina
‫مرکز‬

-
избор
izbor
‫انتخاب‬

-
сарадња
saradnja
‫ساتھ کام کرنا‬

-
боја
boja
‫رنگ‬

-
контакт
kontakt
‫رابطہ‬

-
опасност
opasnost
‫خطرہ‬

-
љубавна изјава
ljubavna izjava
‫محبت کا پیغام‬

-
пропадање
propadanje
‫توڑ پھوڑ‬

-
дефиниција
definicija
‫تعریف‬

-
разлика
razlika
‫فرق‬

-
потешкоћа
poteškoća
‫مشکل‬

-
правац
pravac
‫سمت‬

-
откриће
otkriće
‫دریافت‬

-
неред
nered
‫بد نظمی‬

-
даљина
daljina
‫دور‬

-
удаљеност
udaljenost
‫فاصلہ‬

-
разноврсност
raznovrsnost
‫ڈائیورسٹی‬

-
труд
trud
‫کوشش‬

-
истраживање
istraživanje
‫تلاش‬

-
пад
pad
‫گرنا / زوال‬

-
снага
snaga
‫قوت‬

-
мирис
miris
‫خوشبو‬

-
слобода
sloboda
‫آزادی‬

-
дух
duh
‫بھوت‬

-
половина
polovina
‫آدھا‬

-
висина
visina
‫اونچائی‬

-
помоћ
pomoć
‫مدد‬

-
скровиште
skrovište
‫چھپنے کی جگہ‬

-
домовина
domovina
‫وطن‬

-
чистоћа
čistoća
‫صفائی‬

-
идеја
ideja
‫خیال‬

-
илузија
iluzija
‫فریب نظر‬

-
машта
mašta
‫تصور‬

-
интелигенција
inteligencija
‫ذہانت‬

-
позивница
pozivnica
‫دعوت‬

-
правда
pravda
‫انصاف‬

-
светлост
svetlost
‫روشنی‬

-
поглед
pogled
‫نظر‬

-
губитак
gubitak
‫نقصان‬

-
повећање
povećanje
‫بڑا کرنا / اضافہ کرنا‬

-
грешка
greška
‫غلطی‬

-
убиство
ubistvo
‫قتل‬

-
нација
nacija
‫قوم‬

-
новост
novost
‫نئی چیز‬

-
могућност
mogućnost
‫انتخاب‬

-
стрпљење
strpljenje
‫صبر‬

-
планирање
planiranje
‫منصوبہ‬

-
проблем
problem
‫مسئلہ‬

-
заштита
zaštita
‫بچاؤ‬

-
рефлексија
refleksija
‫انعکاس‬

-
република
republika
‫ریپبلک‬

-
ризик
rizik
‫خطرہ‬

-
безбедност
bezbednost
‫حفاظت‬

-
тајна
tajna
‫راز‬

-
пол
pol
‫جنس‬

-
сенка
senka
‫سایہ‬

-
величина
veličina
‫ناپ / سائز‬

-
солидарност
solidarnost
‫یک جہتی‬

-
успех
uspeh
‫کامیابی‬

-
подршка
podrška
‫سہارا‬

-
традиција
tradicija
‫روایت‬

-
тежина
težina
‫وزن‬