‫ذہنی پیرائے‬     
Апстрактни појмови

-

управа
uprava
+

‫انتظامیہ‬

-

реклама
reklama
+

‫اشتہار‬

-

стрелица
strelica
+

‫تیر کا نشان‬

-

забрана
zabrana
+

‫ممنوع‬

-

каријера
karijera
+

‫پیشہ وارانہ زندگی‬

-

средина
sredina
+

‫مرکز‬

-

избор
izbor
+

‫انتخاب‬

-

сарадња
saradnja
+

‫ساتھ کام کرنا‬

-

боја
boja
+

‫رنگ‬

-

контакт
kontakt
+

‫رابطہ‬

-

опасност
opasnost
+

‫خطرہ‬

-

љубавна изјава
ljubavna izjava
+

‫محبت کا پیغام‬

-

пропадање
propadanje
+

‫توڑ پھوڑ‬

-

дефиниција
definicija
+

‫تعریف‬

-

разлика
razlika
+

‫فرق‬

-

потешкоћа
poteškoća
+

‫مشکل‬

-

правац
pravac
+

‫سمت‬

-

откриће
otkriće
+

‫دریافت‬

-

неред
nered
+

‫بد نظمی‬

-

даљина
daljina
+

‫دور‬

-

удаљеност
udaljenost
+

‫فاصلہ‬

-

разноврсност
raznovrsnost
+

‫ڈائیورسٹی‬

-

труд
trud
+

‫کوشش‬

-

истраживање
istraživanje
+

‫تلاش‬

-

пад
pad
+

‫گرنا / زوال‬

-

снага
snaga
+

‫قوت‬

-

мирис
miris
+

‫خوشبو‬

-

слобода
sloboda
+

‫آزادی‬

-

дух
duh
+

‫بھوت‬

-

половина
polovina
+

‫آدھا‬

-

висина
visina
+

‫اونچائی‬

-

помоћ
pomoć
+

‫مدد‬

-

скровиште
skrovište
+

‫چھپنے کی جگہ‬

-

домовина
domovina
+

‫وطن‬

-

чистоћа
čistoća
+

‫صفائی‬

-

идеја
ideja
+

‫خیال‬

-

илузија
iluzija
+

‫فریب نظر‬

-

машта
mašta
+

‫تصور‬

-

интелигенција
inteligencija
+

‫ذہانت‬

-

позивница
pozivnica
+

‫دعوت‬

-

правда
pravda
+

‫انصاف‬

-

светлост
svetlost
+

‫روشنی‬

-

поглед
pogled
+

‫نظر‬

-

губитак
gubitak
+

‫نقصان‬

-

повећање
povećanje
+

‫بڑا کرنا / اضافہ کرنا‬

-

грешка
greška
+

‫غلطی‬

-

убиство
ubistvo
+

‫قتل‬

-

нација
nacija
+

‫قوم‬

-

новост
novost
+

‫نئی چیز‬

-

могућност
mogućnost
+

‫انتخاب‬

-

стрпљење
strpljenje
+

‫صبر‬

-

планирање
planiranje
+

‫منصوبہ‬

-

проблем
problem
+

‫مسئلہ‬

-

заштита
zaštita
+

‫بچاؤ‬

-

рефлексија
refleksija
+

‫انعکاس‬

-

република
republika
+

‫ریپبلک‬

-

ризик
rizik
+

‫خطرہ‬

-

безбедност
bezbednost
+

‫حفاظت‬

-

тајна
tajna
+

‫راز‬

-

пол
pol
+

‫جنس‬

-

сенка
senka
+

‫سایہ‬

-

величина
veličina
+

‫ناپ / سائز‬

-

солидарност
solidarnost
+

‫یک جہتی‬

-

успех
uspeh
+

‫کامیابی‬

-

подршка
podrška
+

‫سہارا‬

-

традиција
tradicija
+

‫روایت‬

-

тежина
težina
+

‫وزن‬

-
управа
uprava
‫انتظامیہ‬

-
реклама
reklama
‫اشتہار‬

-
стрелица
strelica
‫تیر کا نشان‬

-
забрана
zabrana
‫ممنوع‬

-
каријера
karijera
‫پیشہ وارانہ زندگی‬

-
средина
sredina
‫مرکز‬

-
избор
izbor
‫انتخاب‬

-
сарадња
saradnja
‫ساتھ کام کرنا‬

-
боја
boja
‫رنگ‬

-
контакт
kontakt
‫رابطہ‬

-
опасност
opasnost
‫خطرہ‬

-
љубавна изјава
ljubavna izjava
‫محبت کا پیغام‬

-
пропадање
propadanje
‫توڑ پھوڑ‬

-
дефиниција
definicija
‫تعریف‬

-
разлика
razlika
‫فرق‬

-
потешкоћа
poteškoća
‫مشکل‬

-
правац
pravac
‫سمت‬

-
откриће
otkriće
‫دریافت‬

-
неред
nered
‫بد نظمی‬

-
даљина
daljina
‫دور‬

-
удаљеност
udaljenost
‫فاصلہ‬

-
разноврсност
raznovrsnost
‫ڈائیورسٹی‬

-
труд
trud
‫کوشش‬

-
истраживање
istraživanje
‫تلاش‬

-
пад
pad
‫گرنا / زوال‬

-
снага
snaga
‫قوت‬

-
мирис
miris
‫خوشبو‬

-
слобода
sloboda
‫آزادی‬

-
дух
duh
‫بھوت‬

-
половина
polovina
‫آدھا‬

-
висина
visina
‫اونچائی‬

-
помоћ
pomoć
‫مدد‬

-
скровиште
skrovište
‫چھپنے کی جگہ‬

-
домовина
domovina
‫وطن‬

-
чистоћа
čistoća
‫صفائی‬

-
идеја
ideja
‫خیال‬

-
илузија
iluzija
‫فریب نظر‬

-
машта
mašta
‫تصور‬

-
интелигенција
inteligencija
‫ذہانت‬

-
позивница
pozivnica
‫دعوت‬

-
правда
pravda
‫انصاف‬

-
светлост
svetlost
‫روشنی‬

-
поглед
pogled
‫نظر‬

-
губитак
gubitak
‫نقصان‬

-
повећање
povećanje
‫بڑا کرنا / اضافہ کرنا‬

-
грешка
greška
‫غلطی‬

-
убиство
ubistvo
‫قتل‬

-
нација
nacija
‫قوم‬

-
новост
novost
‫نئی چیز‬

-
могућност
mogućnost
‫انتخاب‬

-
стрпљење
strpljenje
‫صبر‬

-
планирање
planiranje
‫منصوبہ‬

-
проблем
problem
‫مسئلہ‬

-
заштита
zaštita
‫بچاؤ‬

-
рефлексија
refleksija
‫انعکاس‬

-
република
republika
‫ریپبلک‬

-
ризик
rizik
‫خطرہ‬

-
безбедност
bezbednost
‫حفاظت‬

-
тајна
tajna
‫راز‬

-
пол
pol
‫جنس‬

-
сенка
senka
‫سایہ‬

-
величина
veličina
‫ناپ / سائز‬

-
солидарност
solidarnost
‫یک جہتی‬

-
успех
uspeh
‫کامیابی‬

-
подршка
podrška
‫سہارا‬

-
традиција
tradicija
‫روایت‬

-
тежина
težina
‫وزن‬