Tôn Giáo     
Religion

-

das Osterfest, e +

lễ Phục sinh

-

das Osterei, er +

quả trứng Phục sinh

-

der Engel, - +

thiên thần

-

die Glocke, n +

chuông

-

die Bibel, n +

kinh thánh

-

der Bischof, "e +

giám mục

-

der Segen +

phước lành

-

der Buddhismus +

Phật giáo

-

das Christentum +

Cơ-đốc giáo

-

das Weihnachtsgeschenk, e +

món quà Giáng sinh

-

der Weihnachtsbaum, "e +

cây Giáng sinh

-

die Kirche, n +

nhà thờ

-

der Sarg, "e +

quan tài

-

die Schöpfung +

tạo vật

-

das Kruzifix, e +

cây thánh giá

-

der Teufel, - +

ma quỷ

-

der Gott, "er +

chúa trời

-

der Hinduismus +

Ấn Độ giáo

-

der Islam +

Hồi giáo

-

das Judentum +

đạo Do thái

-

die Meditation +

thiền

-

die Mumie, n +

xác ướp

-

der Moslem, s +

người theo đạo Hồi

-

der Papst, "e +

Đức Giáo hoàng

-

das Gebet, e +

kinh cầu nguyện

-

der Priester, - +

linh mục

-

die Religion, en +

tôn giáo

-

der Gottesdienst, e +

cầu nguyện

-

die Synagoge, n +

giáo đường Do Thái

-

der Tempel, - +

đền thờ

-

die Grabstätte, n +

ngôi mộ

-
das Osterfest, e
lễ Phục sinh

-
das Osterei, er
quả trứng Phục sinh

-
der Engel, -
thiên thần

-
die Glocke, n
chuông

-
die Bibel, n
kinh thánh

-
der Bischof, "e
giám mục

-
der Segen
phước lành

-
der Buddhismus
Phật giáo

-
das Christentum
Cơ-đốc giáo

-
das Weihnachtsgeschenk, e
món quà Giáng sinh

-
der Weihnachtsbaum, "e
cây Giáng sinh

-
die Kirche, n
nhà thờ

-
der Sarg, "e
quan tài

-
die Schöpfung
tạo vật

-
das Kruzifix, e
cây thánh giá

-
der Teufel, -
ma quỷ

-
der Gott, "er
chúa trời

-
der Hinduismus
Ấn Độ giáo

-
der Islam
Hồi giáo

-
das Judentum
đạo Do thái

-
die Meditation
thiền

-
die Mumie, n
xác ướp

-
der Moslem, s
người theo đạo Hồi

-
der Papst, "e
Đức Giáo hoàng

-
das Gebet, e
kinh cầu nguyện

-
der Priester, -
linh mục

-
die Religion, en
tôn giáo

-
der Gottesdienst, e
cầu nguyện

-
die Synagoge, n
giáo đường Do Thái

-
der Tempel, -
đền thờ

-
die Grabstätte, n
ngôi mộ