Tôn Giáo     
Religion

-

Easter +

lễ Phục sinh

-

Easter egg +

quả trứng Phục sinh

-

angel +

thiên thần

-

bell +

chuông

-

bible +

kinh thánh

-

bishop +

giám mục

-

blessing +

phước lành

-

Buddhism +

Phật giáo

-

Christianity +

Cơ-đốc giáo

-

Christmas gift +

món quà Giáng sinh

-

Christmas tree +

cây Giáng sinh

-

church +

nhà thờ

-

coffin +

quan tài

-

creation +

tạo vật

-

crucifix +

cây thánh giá

-

devil +

ma quỷ

-

god +

chúa trời

-

Hinduism +

Ấn Độ giáo

-

Islam +

Hồi giáo

-

Judaism +

đạo Do thái

-

meditation +

thiền

-

mummy +

xác ướp

-

Muslim +

người theo đạo Hồi

-

pope +

Đức Giáo hoàng

-

prayer +

kinh cầu nguyện

-

priest +

linh mục

-

religion +

tôn giáo

-

service +

cầu nguyện

-

synagogue +

giáo đường Do Thái

-

temple +

đền thờ

-

tomb +

ngôi mộ

-
Easter
lễ Phục sinh

-
Easter egg
quả trứng Phục sinh

-
angel
thiên thần

-
bell
chuông

-
bible
kinh thánh

-
bishop
giám mục

-
blessing
phước lành

-
Buddhism
Phật giáo

-
Christianity
Cơ-đốc giáo

-
Christmas gift
món quà Giáng sinh

-
Christmas tree
cây Giáng sinh

-
church
nhà thờ

-
coffin
quan tài

-
creation
tạo vật

-
crucifix
cây thánh giá

-
devil
ma quỷ

-
god
chúa trời

-
Hinduism
Ấn Độ giáo

-
Islam
Hồi giáo

-
Judaism
đạo Do thái

-
meditation
thiền

-
mummy
xác ướp

-
Muslim
người theo đạo Hồi

-
pope
Đức Giáo hoàng

-
prayer
kinh cầu nguyện

-
priest
linh mục

-
religion
tôn giáo

-
service
cầu nguyện

-
synagogue
giáo đường Do Thái

-
temple
đền thờ

-
tomb
ngôi mộ