Động vật lớn     
Big animals

-

alligator +

cá sấu

-

antlers +

hươu, nai

-

baboon +

khỉ đầu chó

-

bear +

gấu

-

buffalo +

trâu

-

camel +

lạc đà

-

cheetah +

con báo gêpa

-

cow +

bò cái

-

crocodile +

cá sấu

-

dinosaur +

khủng long

-

donkey +

con lừa

-

dragon +

con rồng

-

elephant +

con voi

-

giraffe +

con hươu cao cổ

-

gorilla +

khỉ độc gôrila

-

hippo +

hà mã

-

horse +

con ngựa

-

kangaroo +

chuột túi

-

leopard +

con báo hoa mai

-

lion +

sư tử

-

llama +

lạc đà không bướu

-

lynx +

mèo rừng

-

monster +

con quái vật

-

moose +

nai sừng tấm Bắc Mỹ

-

ostrich +

đà điểu

-

panda +

gấu trúc

-

pig +

con lợn

-

polar bear +

gấu Bắc cực

-

puma +

con báo sư tử

-

rhino +

con tê giác

-

stag +

con hươu đực

-

tiger +

con hổ

-

walrus +

con hải mã

-

wild horse +

ngựa hoang

-

zebra +

ngựa vằn

-
alligator
cá sấu

-
antlers
hươu, nai

-
baboon
khỉ đầu chó

-
bear
gấu

-
buffalo
trâu

-
camel
lạc đà

-
cheetah
con báo gêpa

-
cow
bò cái

-
crocodile
cá sấu

-
dinosaur
khủng long

-
donkey
con lừa

-
dragon
con rồng

-
elephant
con voi

-
giraffe
con hươu cao cổ

-
gorilla
khỉ độc gôrila

-
hippo
hà mã

-
horse
con ngựa

-
kangaroo
chuột túi

-
leopard
con báo hoa mai

-
lion
sư tử

-
llama
lạc đà không bướu

-
lynx
mèo rừng

-
monster
con quái vật

-
moose
nai sừng tấm Bắc Mỹ

-
ostrich
đà điểu

-
panda
gấu trúc

-
pig
con lợn

-
polar bear
gấu Bắc cực

-
puma
con báo sư tử

-
rhino
con tê giác

-
stag
con hươu đực

-
tiger
con hổ

-
walrus
con hải mã

-
wild horse
ngựa hoang

-
zebra
ngựa vằn