Động vật lớn     
Big animals

-

alligator

cá sấu

-

antlers

hươu, nai

-

baboon

khỉ đầu chó

-

bear

gấu

-

camel

lạc đà

-

cheetah

con báo gêpa

-

cow

bò cái

-

crocodile

cá sấu

-

dinosaur

khủng long

-

donkey

con lừa

-

dragon

con rồng

-

giraffe

con hươu cao cổ

-

gorilla

khỉ độc gôrila

-

hippo

hà mã

-

horse

con ngựa

-

kangaroo

chuột túi

-

leopard

con báo hoa mai

-

lion

sư tử

-

llama

lạc đà không bướu

-

lynx

mèo rừng

-

monster

con quái vật

-

moose

nai sừng tấm Bắc Mỹ

-

ostrich

đà điểu

-

panda

gấu trúc

-

pig

con lợn

-

polar bear

gấu Bắc cực

-

puma

con báo sư tử

-

rhino

con tê giác

-

stag

con hươu đực

-

tiger

con hổ

-

walrus

con hải mã

-

wild horse

ngựa hoang

-

zebra

ngựa vằn

-
alligator
cá sấu

-
antlers
hươu, nai

-
baboon
khỉ đầu chó

-
bear
gấu

-
buffalo
trâu

-
camel
lạc đà

-
cheetah
con báo gêpa

-
cow
bò cái

-
crocodile
cá sấu

-
dinosaur
khủng long

-
donkey
con lừa

-
dragon
con rồng

-
elephant
con voi

-
giraffe
con hươu cao cổ

-
gorilla
khỉ độc gôrila

-
hippo
hà mã

-
horse
con ngựa

-
kangaroo
chuột túi

-
leopard
con báo hoa mai

-
lion
sư tử

-
llama
lạc đà không bướu

-
lynx
mèo rừng

-
monster
con quái vật

-
moose
nai sừng tấm Bắc Mỹ

-
ostrich
đà điểu

-
panda
gấu trúc

-
pig
con lợn

-
polar bear
gấu Bắc cực

-
puma
con báo sư tử

-
rhino
con tê giác

-
stag
con hươu đực

-
tiger
con hổ

-
walrus
con hải mã

-
wild horse
ngựa hoang

-
zebra
ngựa vằn