Động vật nhỏ     
Small animals

-

ant +

con kiến

-

beetle +

bọ cánh cứng

-

bird +

con chim

-

birdcage +

lồng chim

-

birdhouse +

tổ chim nhân tạo

-

bumblebee +

ong nghệ

-

butterfly +

con bướm

-

caterpillar +

sâu

-

centipede +

con rết

-

crab +

con cua

-

fly +

con ruồi

-

frog +

con ếch

-

goldfish +

cá vàng

-

grasshopper +

châu chấu

-

guinea pig +

chuột bạch

-

hamster +

chuột hamster

-

hedgehog +

con nhím

-

hummingbird +

chim ruồi

-

iguana +

con kỳ nhông

-

insect +

côn trùng

-

jellyfish +

con sứa

-

kitten +

mèo con

-

ladybug +

bọ rùa

-

lizard +

con thằn lằn

-

louse +

con rận

-

marmot +

con sóc ngắn đuôi macmôt

-

mosquito +

con muỗi

-

mouse +

con chuột

-

oyster +

con hàu

-

scorpion +

bọ cạp

-

seahorse +

cá ngựa

-

shell +

con nghêu

-

shrimp +

con tôm

-

spider +

con nhện

-

spider web +

mạng nhện

-

starfish +

con sao biển

-

wasp +

ong bắp cày

-
ant
con kiến

-
beetle
bọ cánh cứng

-
bird
con chim

-
birdcage
lồng chim

-
birdhouse
tổ chim nhân tạo

-
bumblebee
ong nghệ

-
butterfly
con bướm

-
caterpillar
sâu

-
centipede
con rết

-
crab
con cua

-
fly
con ruồi

-
frog
con ếch

-
goldfish
cá vàng

-
grasshopper
châu chấu

-
guinea pig
chuột bạch

-
hamster
chuột hamster

-
hedgehog
con nhím

-
hummingbird
chim ruồi

-
iguana
con kỳ nhông

-
insect
côn trùng

-
jellyfish
con sứa

-
kitten
mèo con

-
ladybug
bọ rùa

-
lizard
con thằn lằn

-
louse
con rận

-
marmot
con sóc ngắn đuôi macmôt

-
mosquito
con muỗi

-
mouse
con chuột

-
oyster
con hàu

-
scorpion
bọ cạp

-
seahorse
cá ngựa

-
shell
con nghêu

-
shrimp
con tôm

-
spider
con nhện

-
spider web
mạng nhện

-
starfish
con sao biển

-
wasp
ong bắp cày