Tôn Giáo     
Religion

-

la fête de Pâques +

lễ Phục sinh

-

l'œuf de Pâques +

quả trứng Phục sinh

-

l'ange +

thiên thần

-

la cloche +

chuông

-

la bible +

kinh thánh

-

l'évêque +

giám mục

-

la bénédiction +

phước lành

-

le bouddhisme +

Phật giáo

-

le christianisme +

Cơ-đốc giáo

-

le cadeau de Noël +

món quà Giáng sinh

-

l'arbre de Noël +

cây Giáng sinh

-

l'église +

nhà thờ

-

le cercueil +

quan tài

-

la création +

tạo vật

-

le crucifix +

cây thánh giá

-

le diable +

ma quỷ

-

le dieu +

chúa trời

-

l'hindouisme +

Ấn Độ giáo

-

l'islam +

Hồi giáo

-

le judaïsme +

đạo Do thái

-

la méditation +

thiền

-

la momie +

xác ướp

-

le musulman +

người theo đạo Hồi

-

le pape +

Đức Giáo hoàng

-

la prière +

kinh cầu nguyện

-

le prêtre +

linh mục

-

la religion +

tôn giáo

-

l'office religieux / la messe +

cầu nguyện

-

la synagogue +

giáo đường Do Thái

-

le temple +

đền thờ

-

le tombeau +

ngôi mộ

-
la fête de Pâques
lễ Phục sinh

-
l'œuf de Pâques
quả trứng Phục sinh

-
l'ange
thiên thần

-
la cloche
chuông

-
la bible
kinh thánh

-
l'évêque
giám mục

-
la bénédiction
phước lành

-
le bouddhisme
Phật giáo

-
le christianisme
Cơ-đốc giáo

-
le cadeau de Noël
món quà Giáng sinh

-
l'arbre de Noël
cây Giáng sinh

-
l'église
nhà thờ

-
le cercueil
quan tài

-
la création
tạo vật

-
le crucifix
cây thánh giá

-
le diable
ma quỷ

-
le dieu
chúa trời

-
l'hindouisme
Ấn Độ giáo

-
l'islam
Hồi giáo

-
le judaïsme
đạo Do thái

-
la méditation
thiền

-
la momie
xác ướp

-
le musulman
người theo đạo Hồi

-
le pape
Đức Giáo hoàng

-
la prière
kinh cầu nguyện

-
le prêtre
linh mục

-
la religion
tôn giáo

-
l'office religieux / la messe
cầu nguyện

-
la synagogue
giáo đường Do Thái

-
le temple
đền thờ

-
le tombeau
ngôi mộ