Tôn Giáo     
Religione

-

la Pasqua +

lễ Phục sinh

-

l'uovo di Pasqua +

quả trứng Phục sinh

-

l'angelo +

thiên thần

-

la campana +

chuông

-

la bibbia +

kinh thánh

-

il vescovo +

giám mục

-

la benedizione +

phước lành

-

il Buddismo +

Phật giáo

-

il Cristianesimo +

Cơ-đốc giáo

-

il regalo di Natale +

món quà Giáng sinh

-

l'albero di Natale +

cây Giáng sinh

-

la chiesa +

nhà thờ

-

la bara +

quan tài

-

la creazione +

tạo vật

-

il crocifisso +

cây thánh giá

-

il diavolo +

ma quỷ

-

il dio +

chúa trời

-

l'Induismo +

Ấn Độ giáo

-

l'Islam +

Hồi giáo

-

l'Ebraismo +

đạo Do thái

-

la meditazione +

thiền

-

la mummia +

xác ướp

-

il musulmano +

người theo đạo Hồi

-

il papa +

Đức Giáo hoàng

-

la preghiera +

kinh cầu nguyện

-

il sacerdote +

linh mục

-

la religione +

tôn giáo

-

il servizio religioso +

cầu nguyện

-

la sinagoga +

giáo đường Do Thái

-

il tempio +

đền thờ

-

la tomba +

ngôi mộ

-
la Pasqua
lễ Phục sinh

-
l'uovo di Pasqua
quả trứng Phục sinh

-
l'angelo
thiên thần

-
la campana
chuông

-
la bibbia
kinh thánh

-
il vescovo
giám mục

-
la benedizione
phước lành

-
il Buddismo
Phật giáo

-
il Cristianesimo
Cơ-đốc giáo

-
il regalo di Natale
món quà Giáng sinh

-
l'albero di Natale
cây Giáng sinh

-
la chiesa
nhà thờ

-
la bara
quan tài

-
la creazione
tạo vật

-
il crocifisso
cây thánh giá

-
il diavolo
ma quỷ

-
il dio
chúa trời

-
l'Induismo
Ấn Độ giáo

-
l'Islam
Hồi giáo

-
l'Ebraismo
đạo Do thái

-
la meditazione
thiền

-
la mummia
xác ướp

-
il musulmano
người theo đạo Hồi

-
il papa
Đức Giáo hoàng

-
la preghiera
kinh cầu nguyện

-
il sacerdote
linh mục

-
la religione
tôn giáo

-
il servizio religioso
cầu nguyện

-
la sinagoga
giáo đường Do Thái

-
il tempio
đền thờ

-
la tomba
ngôi mộ