Đồ uống     
飲物

-
アルコール
arukōru
rượu cồn

-
ビール
bīru
bia uống

-
ビール瓶
bīru bin
chai bia

-

futa
nắp chai

-
カプチーノ
kapuchīno
cà phê sữa Ý cappuccino

-
シャンパン
shanpan
rượu sâm banh

-
シャンパングラス
shanpangurasu
ly rượu sâm banh

-
カクテル
kakuteru
rượu cốc tai

-
コー​​ヒー
kō hī
cà phê

-
コルク
koruku
nút li-e

-
栓抜き
sen nuki
cái mở nút chai

-
フルーツジュース
furūtsujūsu
nước quả ép

-
漏斗
jōgo
cái phễu rót

-
アイスキューブ
aisukyūbu
cục đá lạnh

-
水差し
mizusashi
bình rót vòi

-
やかん
yakan
cái ấm đun nước

-

sake
rượu mùi

-
牛乳
gyūnyū
sữa

-
マグカップ
magukappu
cốc vại

-
オレンジジュース
orenjijūsu
nước cam

-
水差し
mizusashi
bình rót

-
プラスチック製のコップ
purasuchikku-sei no koppu
cái tách nhựa

-
赤ワイン
akawain
rượu vang đỏ

-
ストロー
sutorō
cái ống hút

-
紅茶
kōcha
trà

-
ティーポット
tīpotto
ấm trà

-
魔法瓶
mahōbin
bình nhiệt

-
のどの渇き
nodo no kawaki
cơn khát

-

mizu
nước

-
ウイスキー
uisukī
rượu whisky

-
白ワイン
shiro wain
rượu trắng

-
ワイン
wain
rượu