Văn phòng     
Канцеларија

-

пауза
pauza

giờ giải lao

-

актовка
aktovka

cái cặp xách

-

боица
boica

bút chì màu

-

маркер
marker

dụng cụ đánh dấu

-

нотес
notes

quyển vở

-

бележник
beležnik

tập giấy ghi chép

-

удар
udar

dụng cụ dập lỗ

-

сеф
sef

két sắt

-

повез на книга
povez na kniga

đóng gáy (tài liệu) xoắn ốc

-

спојка
spoJka

ghim kẹp (hình chữ U)

-

хефталица
heftalica

dụng cụ dập ghim kẹp

-
хемиско пенкало
hemisko penkalo
bút bi

-
пауза
pauza
giờ giải lao

-
актовка
aktovka
cái cặp xách

-
боица
boica
bút chì màu

-
конференција
konferenciJa
hội nghị

-
конференциска сала
konferenciska sala
phòng họp

-
копија
kopiJa
bản sao

-
именик
imenik
thư mục

-
датотека
datoteka
tệp tin

-
картотека
kartoteka
tủ hồ sơ

-
пенкало на полнење
penkalo na polnenje
bút máy

-
држач за писма
držač za pisma
khay thư tín

-
маркер
marker
dụng cụ đánh dấu

-
нотес
notes
quyển vở

-
бележник
beležnik
tập giấy ghi chép

-
канцеларија
kancelariJa
văn phòng

-
канцелариски стол
kancelariski stol
ghế văn phòng

-
прекувремена работа
prekuvremena rabota
giờ làm thêm

-
спојница за хартија
spoJnica za hartiJa
cái kẹp giấy

-
молив
moliv
bút chì

-
удар
udar
dụng cụ dập lỗ

-
сеф
sef
két sắt

-
острилка
ostrilka
gọt bút chì

-
уништена хартија
uništena hartiJa
giấy cắt vụn

-
машина за уништување хартија
mašina za uništuvanje hartiJa
dụng cụ cắt vụn

-
повез на книга
povez na kniga
đóng gáy (tài liệu) xoắn ốc

-
спојка
spoJka
ghim kẹp (hình chữ U)

-
хефталица
heftalica
dụng cụ dập ghim kẹp

-
машина за пишување
mašina za pišuvanje
máy đánh chữ

-
работилница
rabotilnica
trạm làm việc