Thời tiết     
Vêr

-

eit barometer

thước đo

-

ei sky

đám mây

-

ein halvmåne

lưỡi liềm

-

eit mørker

bóng tối

-

ein tørke

hạn hán

-

ei jord

trái đất

-

ei skodde

sương mù

-

ein frost

sương giá

-

ein hålke

men phủ

-

ein orkan

cơn bão

-

ein istapp

trụ băng

-

ein meteor

sao băng

-

ein måne

mặt trăng

-

ein regnboge

cầu vồng

-

ein regndrope

giọt mưa

-

eit snøfnugg

bông tuyết

-

ein snømann

người tuyết

-

ei stjerne

ngôi sao

-

eit torevêr

cơn dông

-

ei stormflo

triều cường do dông bão

-

ei sol

mặt trời

-

eit termometer

nhiệt kế

-

eit uvêr

cơn dông tố

-

ei skumring

hoàng hôn

-

eit vêr

thời tiết

-

ein fukt

điều kiện ẩm ướt

-
eit barometer
thước đo

-
ei sky
đám mây

-
ein kulde
lạnh

-
ein halvmåne
lưỡi liềm

-
eit mørker
bóng tối

-
ein tørke
hạn hán

-
ei jord
trái đất

-
ei skodde
sương mù

-
ein frost
sương giá

-
ein hålke
men phủ

-
ein varme
nóng

-
ein orkan
cơn bão

-
ein istapp
trụ băng

-
eit lyn
sét

-
ein meteor
sao băng

-
ein måne
mặt trăng

-
ein regnboge
cầu vồng

-
ein regndrope
giọt mưa

-
ein snø
tuyết

-
eit snøfnugg
bông tuyết

-
ein snømann
người tuyết

-
ei stjerne
ngôi sao

-
eit torevêr
cơn dông

-
ei stormflo
triều cường do dông bão

-
ei sol
mặt trời

-
ei solstråle
tia nắng

-
ein solnedgang
hoàng hôn

-
eit termometer
nhiệt kế

-
eit uvêr
cơn dông tố

-
ei skumring
hoàng hôn

-
eit vêr
thời tiết

-
ein fukt
điều kiện ẩm ướt

-
ein vind
gió