Động vật lớn     
ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ

-
ਘੜਿਆਲ
ghaṛi'āla
cá sấu

-
ਸਿੰਗ
siga
hươu, nai

-
ਲੰਗੂਰ
lagūra
khỉ đầu chó

-
ਭਾਲੂ
bhālū
gấu

-
ਮੱਝ
majha
trâu

-
ਊਠ
ūṭha
lạc đà

-
ਚੀਤਾ
cītā
con báo gêpa

-
ਗਾਂ
gāṁ
bò cái

-
ਮਰਗਮੱਛ
maragamacha
cá sấu

-
ਡਾਇਨਾਸੌਰ
ḍā'ināsaura
khủng long

-
ਗਧਾ
gadhā
con lừa

-
ਅਜਗਰ
ajagara
con rồng

-
ਹਾਥੀ
hāthī
con voi

-
ਜਿਰਾਫ਼
jirāfa
con hươu cao cổ

-
ਗੁਰੀਲਾ
gurīlā
khỉ độc gôrila

-
ਗੈਂਡਾ
gaiṇḍā
hà mã

-
ਘੋੜਾ
ghōṛā
con ngựa

-
ਕੰਗਾਰੂ
kagārū
chuột túi

-
ਚੀਤਾ
cītā
con báo hoa mai

-
ਸ਼ੇਰ
śēra
sư tử

-
ਲਾਮਾ
lāmā
lạc đà không bướu

-
ਜੰਗਲੀ ਬਿੱਲਾ
jagalī bilā
mèo rừng

-
ਰਾਖਸ਼
rākhaśa
con quái vật

-
ਹਿਰਨ
hirana
nai sừng tấm Bắc Mỹ

-
ਸ਼ਤੁਰਮੁਰਗ
śaturamuraga
đà điểu

-
ਪਾਂਡਾ
pāṇḍā
gấu trúc

-
ਸੂਰ
sūra
con lợn

-
ਧ੍ਰੁਵੀ ਭਾਲੂ
dhruvī bhālū
gấu Bắc cực

-
ਲੂਮੜੀ
lūmaṛī
con báo sư tử

-
ਰਾਈਨੋ
rā'īnō
con tê giác

-
ਬਾਰ੍ਹਾਂਸਿੰਗਾ
bār'hānsigā
con hươu đực

-
ਬਾਘ
bāgha
con hổ

-
ਦਰਿਆਈ ਘੋੜਾ
dari'ā'ī ghōṛā
con hải mã

-
ਜੰਗਲੀ ਘੋੜਾ
jagalī ghōṛā
ngựa hoang

-
ਜ਼ੈਬਰਾ
zaibarā
ngựa vằn