Âm nhạc     
Música

-

o acordeão +

đàn ăccoc

-

a balalaica +

đàn balalaika

-

a banda +

ban nhạc

-

o banjo +

đàn banjô

-

o clarinete +

kèn clarinet

-

o concerto +

buổi hòa nhạc

-

o tambor +

cái trống

-

a bateria +

bộ trống

-

a flauta +

bộ trống

-

o piano de cauda +

đại dương cầm

-

a viola +

đàn guitar

-

o auditório +

hội trường

-

o teclado +

bàn phím

-

a harmónica de boca +

kèn acmônica

-

a música +

âm nhạc

-

a estante para partitura +

giá để bản nhạc

-

a nota +

nốt nhạc

-

o órgão +

đàn oóc-gan

-

o piano +

đàn piano

-

o saxofone +

kèn xắc xô phôn

-

o cantor +

ca sĩ

-

a corda +

dây đàn

-

a trompete +

kèn trompet

-

o trompetista +

nghệ sĩ thổi kèn trompet

-

o violino +

đàn viôlông

-

o estojo do violino +

hộp đàn viôlông

-

o xilofone +

mộc cầm

-
o acordeão
đàn ăccoc

-
a balalaica
đàn balalaika

-
a banda
ban nhạc

-
o banjo
đàn banjô

-
o clarinete
kèn clarinet

-
o concerto
buổi hòa nhạc

-
o tambor
cái trống

-
a bateria
bộ trống

-
a flauta
bộ trống

-
o piano de cauda
đại dương cầm

-
a viola
đàn guitar

-
o auditório
hội trường

-
o teclado
bàn phím

-
a harmónica de boca
kèn acmônica

-
a música
âm nhạc

-
a estante para partitura
giá để bản nhạc

-
a nota
nốt nhạc

-
o órgão
đàn oóc-gan

-
o piano
đàn piano

-
o saxofone
kèn xắc xô phôn

-
o cantor
ca sĩ

-
a corda
dây đàn

-
a trompete
kèn trompet

-
o trompetista
nghệ sĩ thổi kèn trompet

-
o violino
đàn viôlông

-
o estojo do violino
hộp đàn viôlông

-
o xilofone
mộc cầm