Động vật lớn     
பெரிய விலங்குகள்

-

லாமா
lāmā

lạc đà không bướu

-

கடமான்
kaṭamāṉ

nai sừng tấm Bắc Mỹ

-

பூமா
pūmā

con báo sư tử

-
முதலை
mutalai
cá sấu

-
கிளைமான்கள்
kiḷaimāṉkaḷ
hươu, nai

-
பெருங்குரங்கு
peruṅkuraṅku
khỉ đầu chó

-
கரடி
karaṭi
gấu

-
எருமை
erumai
trâu

-
ஒட்டகம்
oṭṭakam
lạc đà

-
சிறுத்தைப்புலி
ciṟuttaippuli
con báo gêpa

-
மாடு
māṭu
bò cái

-
முதலை
mutalai
cá sấu

-
டைனோசர்
ṭaiṉōcar
khủng long

-
கழுதை
kaḻutai
con lừa

-
டிராகன்
ṭirākaṉ
con rồng

-
யானை
yāṉai
con voi

-
ஒட்டைச்சிவிங்கி
oṭṭaicciviṅki
con hươu cao cổ

-
மனிதக்குரங்கு
maṉitakkuraṅku
khỉ độc gôrila

-
நீர்யானை
nīryāṉai
hà mã

-
குதிரை
kutirai
con ngựa

-
கங்காரு
kaṅkāru
chuột túi

-
சிறுத்தை
ciṟuttai
con báo hoa mai

-
சிங்கம்
ciṅkam
sư tử

-
லாமா
lāmā
lạc đà không bướu

-
லின்க்ஸ்
liṉks
mèo rừng

-
அசாதாரன மிருகம்
acātāraṉa mirukam
con quái vật

-
கடமான்
kaṭamāṉ
nai sừng tấm Bắc Mỹ

-
தீக்கோழி
tīkkōḻi
đà điểu

-
பாண்டா
pāṇṭā
gấu trúc

-
பன்றி
paṉṟi
con lợn

-
துருவக் கரடி
turuvak karaṭi
gấu Bắc cực

-
பூமா
pūmā
con báo sư tử

-
காண்டாமிருகம்
kāṇṭāmirukam
con tê giác

-
ஆண் கலைமான்
āṇ kalaimāṉ
con hươu đực

-
புலி
puli
con hổ

-
கடற்பசு
kaṭaṟpacu
con hải mã

-
காட்டு குதிரை
kāṭṭu kutirai
ngựa hoang

-
வரிக்குதிரை
varikkutirai
ngựa vằn