• Learn vocabulary
    लँग्वेजेस सह शब्दसंग्रह शिका.
    तुमच्या देशी भाषेतून शिका!

42 मोफत शब्दसंग्रह विषय 1900 पेक्षा जास्त शब्दांसह आणि 50पेक्षा जास्त भाषांमध्ये

विषय जसे भावना, प्राणी, खेळ, साधने, ट्रॅफिक आणि अजून कितीतरी......
तुम्हाला जो शिकायचा आहे तो प्रकार निवडा.

-

Gefühle

भावना


-

Tiere

प्राणी


-

Sport

खेळ


-

Musik

संगीत


-

Büro

कार्यालय


-

Getränke

पेय


-

Menschen

लोक


-

Zeit

वेळ


-

Umwelt

पर्यावरण


-

Verpackung

पॅकेजिंग


-

Werkzeuge

उपकरण


-

Verkehr

रहदारी


-

Früchte

फळे


-

Freizeit

आराम


-

Militär

सैन्य


-

Kleidung

कपडे


-

Kommunikation

संपर्क


-

Technik

तंत्रज्ञान


-

Wohnung

सदनिका


-

Essen

अन्न


-

Berufe

व्यवसाय


-

Gemüse

भाजीपाला


-

Gegenstände

वस्तू


-

Bildung

शिक्षण


-

Körper

शरीर


-

Natur

निसर्ग


-

Finanzen

आर्थिक


-

Möbel

फर्निचर


-

Religion

धर्म


-

Pflanzen

वनस्पती


-

Abstrakta

सारांशित संज्ञा


-

Küchengeräte

स्वयंपाकघर साधने


-

Materialien

साधनसामग्री


-

Gesundheit

आरोग्य


-

Auto

गाडी


-

Künste

कला


-

Stadt

शहर


-

Wetter

हवामान


-

Einkauf

खरेदी


-

Architektur

वास्तुकला


-

Große Tiere

मोठे प्राणी


-

Kleine Tiere

लहान प्राणी
नवीन भाषा शिकू इच्छिता? 50लँग्वेजेस सह हे कितीतरी सोपे आहे! 50 पेक्षा अधिक भाषांमधून निवडा. परंतु तुमच्या देशी भाषेतून शिका. - हे पूर्णपणे मोफत आहे!