• Learn vocabulary
    लँग्वेजेस सह शब्दसंग्रह शिका.
    तुमच्या देशी भाषेतून शिका!

42 मोफत शब्दसंग्रह विषय 1900 पेक्षा जास्त शब्दांसह आणि 50पेक्षा जास्त भाषांमध्ये - इंग्रजी UK

विषय जसे भावना, प्राणी, खेळ, साधने, ट्रॅफिक आणि अजून कितीतरी......
तुम्हाला जो शिकायचा आहे तो प्रकार निवडा.

-

Feelings

भावना


-

Animals

प्राणी


-

Sports

खेळ


-

Music

संगीत


-

Office

कार्यालय


-

Beverages

पेय


-

People

लोक


-

Time

वेळ


-

Environment

पर्यावरण


-

Packaging

पॅकेजिंग


-

Tools

उपकरण


-

Traffic

रहदारी


-

Fruits

फळे


-

Leisure

आराम


-

Military

सैन्य


-

Clothing

कपडे


-

Communication

संपर्क


-

Technology

तंत्रज्ञान


-

Apartment

सदनिका


-

Food

अन्न


-

Occupations

व्यवसाय


-

Vegetables

भाजीपाला


-

Objects

वस्तू


-

Education

शिक्षण


-

Body

शरीर


-

Nature

निसर्ग


-

Finances

आर्थिक


-

Furniture

फर्निचर


-

Religion

धर्म


-

Plants

वनस्पती


-

Abstract terms

सारांशित संज्ञा


-

Kitchen appliances

स्वयंपाकघर साधने


-

Materials

साधनसामग्री


-

Health

आरोग्य


-

Car

गाडी


-

Arts

कला


-

City

शहर


-

Weather

हवामान


-

Shopping

खरेदी


-

Architecture

वास्तुकला


-

Big animals

मोठे प्राणी


-

Small animals

लहान प्राणी
नवीन भाषा शिकू इच्छिता? 50लँग्वेजेस सह हे कितीतरी सोपे आहे! 50 पेक्षा अधिक भाषांमधून निवडा. परंतु तुमच्या देशी भाषेतून शिका. - हे पूर्णपणे मोफत आहे!