• Learn vocabulary
    लँग्वेजेस सह शब्दसंग्रह शिका.
    तुमच्या देशी भाषेतून शिका!

42 मोफत शब्दसंग्रह विषय 1900 पेक्षा जास्त शब्दांसह आणि 50पेक्षा जास्त भाषांमध्ये

विषय जसे भावना, प्राणी, खेळ, साधने, ट्रॅफिक आणि अजून कितीतरी......
तुम्हाला जो शिकायचा आहे तो प्रकार निवडा.

-

Tunded

भावना


-

Loomad

प्राणी


-

Sport

खेळ


-

Muusika

संगीत


-

Büroo

कार्यालय


-

Joogid

पेय


-

Inimesed

लोक


-

Aeg

वेळ


-

Keskkond

पर्यावरण


-

Pakendid

पॅकेजिंग


-

Tööriistad

उपकरण


-

Liiklus

रहदारी


-

Puuviljad

फळे


-

Vaba aeg

आराम


-

Sõjandus

सैन्य


-

Riietus

कपडे


-

Side

संपर्क


-

Tehnika

तंत्रज्ञान


-

Korter

सदनिका


-

Toit

अन्न


-

Ametid

व्यवसाय


-

Köögiviljad

भाजीपाला


-

Esemed

वस्तू


-

Haridus

शिक्षण


-

Keha

शरीर


-

Loodus

निसर्ग


-

Raha

आर्थिक


-

Mööbel

फर्निचर


-

Religioon

धर्म


-

Taimed

वनस्पती


-

Abstraktsed mõisted

सारांशित संज्ञा


-

Köögitehnika

स्वयंपाकघर साधने


-

Materjalid

साधनसामग्री


-

Tervis

आरोग्य


-

Auto

गाडी


-

Kunstid

कला


-

Linn

शहर


-

Ilm

हवामान


-

Sisseost

खरेदी


-

Arhitektuur

वास्तुकला


-

Suured loomad

मोठे प्राणी


-

Väikesed loomad

लहान प्राणी
नवीन भाषा शिकू इच्छिता? 50लँग्वेजेस सह हे कितीतरी सोपे आहे! 50 पेक्षा अधिक भाषांमधून निवडा. परंतु तुमच्या देशी भाषेतून शिका. - हे पूर्णपणे मोफत आहे!