• Learn vocabulary
    लँग्वेजेस सह शब्दसंग्रह शिका.
    तुमच्या देशी भाषेतून शिका!

42 मोफत शब्दसंग्रह विषय 1900 पेक्षा जास्त शब्दांसह आणि 50पेक्षा जास्त भाषांमध्ये - एस्टोनीयन

विषय जसे भावना, प्राणी, खेळ, साधने, ट्रॅफिक आणि अजून कितीतरी......
तुम्हाला जो शिकायचा आहे तो प्रकार निवडा.

-

Tunded

भावना


-

Loomad

प्राणी


-

Sport

खेळ


-

Muusika

संगीत


-

Büroo

कार्यालय


-

Joogid

पेय


-

Inimesed

लोक


-

Aeg

वेळ


-

Keskkond

पर्यावरण


-

Pakendid

पॅकेजिंग


-

Tööriistad

उपकरण


-

Liiklus

रहदारी


-

Puuviljad

फळे


-

Vaba aeg

आराम


-

Sõjandus

सैन्य


-

Riietus

कपडे


-

Side

संपर्क


-

Tehnika

तंत्रज्ञान


-

Korter

सदनिका


-

Toit

अन्न


-

Ametid

व्यवसाय


-

Köögiviljad

भाजीपाला


-

Esemed

वस्तू


-

Haridus

शिक्षण


-

Keha

शरीर


-

Loodus

निसर्ग


-

Raha

आर्थिक


-

Mööbel

फर्निचर


-

Religioon

धर्म


-

Taimed

वनस्पती


-

Abstraktsed mõisted

सारांशित संज्ञा


-

Köögitehnika

स्वयंपाकघर साधने


-

Materjalid

साधनसामग्री


-

Tervis

आरोग्य


-

Auto

गाडी


-

Kunstid

कला


-

Linn

शहर


-

Ilm

हवामान


-

Sisseost

खरेदी


-

Arhitektuur

वास्तुकला


-

Suured loomad

मोठे प्राणी


-

Väikesed loomad

लहान प्राणी
नवीन भाषा शिकू इच्छिता? 50लँग्वेजेस सह हे कितीतरी सोपे आहे! 50 पेक्षा अधिक भाषांमधून निवडा. परंतु तुमच्या देशी भाषेतून शिका. - हे पूर्णपणे मोफत आहे!