• Learn vocabulary
    लँग्वेजेस सह शब्दसंग्रह शिका.
    तुमच्या देशी भाषेतून शिका!

42 मोफत शब्दसंग्रह विषय 1900 पेक्षा जास्त शब्दांसह आणि 50पेक्षा जास्त भाषांमध्ये - जपानी

विषय जसे भावना, प्राणी, खेळ, साधने, ट्रॅफिक आणि अजून कितीतरी......
तुम्हाला जो शिकायचा आहे तो प्रकार निवडा.

-

感情
kanjō

भावना


-

動物
dōbutsu

प्राणी


-

スポーツ
supōtsu

खेळ


-

音楽
ongaku

संगीत


-

オフィス
ofisu

कार्यालय


-

飲物
nomimono

पेय


-


hito

लोक


-

時間
jikan

वेळ


-

環境
kankyō

पर्यावरण


-

包装
hōsō

पॅकेजिंग


-

道具
dōgu

उपकरण


-

交通
kōtsū

रहदारी


-

果物
kudamono

फळे


-

レジャー
rejā

आराम


-

軍事
gunji

सैन्य


-

衣類
irui

कपडे


-

コミュニケーション
komyunikēshon

संपर्क


-

技術
gijutsu

तंत्रज्ञान


-

アパート
apāto

सदनिका


-

食べ物
tabemono

अन्न


-

職業
shokugyō

व्यवसाय


-

野菜
yasai

भाजीपाला


-

オブジェクト
obujekuto

वस्तू


-

教育
kyōiku

शिक्षण


-


karada

शरीर


-

自然
shizen

निसर्ग


-

財源
zaigen

आर्थिक


-

家具
kagu

फर्निचर


-

宗教
shūkyō

धर्म


-

植物
shokubutsu

वनस्पती


-

抽象的な言葉
chūshōtekina kotoba

सारांशित संज्ञा


-

キッチン用品
kitchin yōhin

स्वयंपाकघर साधने


-

材料
zairyō

साधनसामग्री


-

健康
kenkō

आरोग्य


-


kuruma

गाडी


-

芸術
geijutsu

कला


-


ichi

शहर


-

天気
tenki

हवामान


-

ショッピング
shoppingu

खरेदी


-

建築物
kenchiku-mono

वास्तुकला


-

大きな動物
ōkina dōbutsu

मोठे प्राणी


-

小動物
shōdōbutsu

लहान प्राणी
नवीन भाषा शिकू इच्छिता? 50लँग्वेजेस सह हे कितीतरी सोपे आहे! 50 पेक्षा अधिक भाषांमधून निवडा. परंतु तुमच्या देशी भाषेतून शिका. - हे पूर्णपणे मोफत आहे!