• Learn vocabulary
    लँग्वेजेस सह शब्दसंग्रह शिका.
    तुमच्या देशी भाषेतून शिका!

42 मोफत शब्दसंग्रह विषय 1900 पेक्षा जास्त शब्दांसह आणि 50पेक्षा जास्त भाषांमध्ये - जपानी

विषय जसे भावना, प्राणी, खेळ, साधने, ट्रॅफिक आणि अजून कितीतरी......तुम्हाला जो शिकायचा आहे तो प्रकार निवडा.

-

感情
kanjō +

भावना


-

動物
dōbutsu +

प्राणी


-

スポーツ
supōtsu +

खेळ


-

音楽
ongaku +

संगीत


-

オフィス
ofisu +

कार्यालय


-

飲物
nomimono +

पेय


-


hito +

लोक


-

時間
jikan +

वेळ


-

環境
kankyō +

पर्यावरण


-

包装
hōsō +

पॅकेजिंग


-

道具
dōgu +

उपकरण


-

交通
kōtsū +

रहदारी


-

果物
kudamono +

फळे


-

レジャー
rejā +

आराम


-

軍事
gunji +

सैन्य


-

衣類
irui +

कपडे


-

コミュニケーション
komyunikēshon +

संपर्क


-

技術
gijutsu +

तंत्रज्ञान


-

アパート
apāto +

सदनिका


-

食べ物
tabemono +

अन्न


-

職業
shokugyō +

व्यवसाय


-

野菜
yasai +

भाजीपाला


-

オブジェクト
obujekuto +

वस्तू


-

教育
kyōiku +

शिक्षण


-


karada +

शरीर


-

自然
shizen +

निसर्ग


-

財源
zaigen +

आर्थिक


-

家具
kagu +

फर्निचर


-

宗教
shūkyō +

धर्म


-

植物
shokubutsu +

वनस्पती


-

抽象的な言葉
chūshōtekina kotoba +

सारांशित संज्ञा


-

キッチン用品
kitchin yōhin +

स्वयंपाकघर साधने


-

材料
zairyō +

साधनसामग्री


-

健康
kenkō +

आरोग्य


-


kuruma +

गाडी


-

芸術
geijutsu +

कला


-


ichi +

शहर


-

天気
tenki +

हवामान


-

ショッピング
shoppingu +

खरेदी


-

建築物
kenchiku-mono +

वास्तुकला


-

大きな動物
ōkina dōbutsu +

मोठे प्राणी


-

小動物
shōdōbutsu +

लहान प्राणी
नवीन भाषा शिकू इच्छिता? 50लँग्वेजेस सह हे कितीतरी सोपे आहे! 50 पेक्षा अधिक भाषांमधून निवडा. परंतु तुमच्या देशी भाषेतून शिका. - हे पूर्णपणे मोफत आहे!