• Learn vocabulary
    Learn vocabulary with 50LANGUAGES.
    Learn through your native language!

42 FREE vocabulary topics with more than 1900 words in over 50 languages - ਥਾਈ

Topics such as feelings, animals, sports, tools, traffic and many more ...
Choose the category you want to learn

-

ความรู้สึก
kwam-róo-sèuk′

ਭਾਵਨਾਵਾਂ


-

สัตว์
sàt′

ਪਸ਼ੂ


-

กีฬา
gee-la

ਖੇਡਾਂ


-

เพลง
playng

ਸੰਗੀਤ


-

สำนักงาน
sǎm′-nák′-ngan

ਦਫ਼ਤਰ


-

เครื่องดื่ม
krêuang-dèum

ਪੇਅ


-

คน
kon′

ਲੋਕ


-

เวลา
way-la

ਸਮਾਂ


-

สิ่งแวดล้อม
sìng′-wæ̂t-láwm

ਵਾਤਾਵਰਣ


-

บรรจุภัณฑ์
ban′-jòo′-pan′

ਪੈਕੇਜਿੰਗ


-

เครื่องมือ
krêuang-meu

ਉਪਕਰਣ


-

การจราจร
gan-jà′-ra-jawn

ਆਵਾਜਾਈ


-

ผลไม้
pǒn′-lá′-mái

ਫਲ


-

เวลาว่าง
way-la-wâng

ਛੁੱਟੀਆਂ


-

ทหาร
tá′-hǎn

ਫੌਜ


-

เสื้อผ้า
sêua-pâ

ਕੱਪੜੇ


-

การสื่อสาร
gan-sèu-sǎn

ਸੰਚਾਰ


-

เทคโนโลยี
tâyk-noh-loh-yee

ਤਕਨੀਕੀ


-

อพาร์ทเม้นต์
à′-pât-mén′

ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ


-

อาหาร
a-hǎn

ਭੋਜਨ


-

อาชีพ
a-chêep

ਕਿੱਤੇ


-

ผัก
pàk′

ਸਬਜੀਆਂ


-

วัตถุ
wát′-tòo′

ਵਸਤੂਆਂ


-

การศึกษา
gan-sèuk′-sǎ

ਸਿੱਖਿਆ


-

ร่างกาย
râng-gai

ਸਰੀਰ


-

ธรรมชาติ
tam′-má′-chât

ਕੁਦਰਤ


-

การเงิน
gan-nguнn′

ਵਿੱਤ


-

เฟอร์นิเจอร์
fur̶-ní′-jur̶

ਫਰਨੀਚਰ


-

ศาสนา
sàt-sà′-nǎ

ਧਰਮ


-

พืช
pêut

ਪੌਦੇ


-

ศัพท์นามธรรม
sàp′-nam-tam′

ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ


-

เครื่องใช้ในครัว
krêuang-chái′-nai′-krua

ਰਸੋਈ ਉਪਕਰਣ


-

วัสดุ
wát′-sà′-dòo′

ਸਮੱਗਰੀ


-

สุขภาพ
sòok′-kà′-pâp

ਸਿਹਤ


-

รถ
rót′

ਕਾਰ


-

ศิลปะ
sǐn′-lá′-bhà′

ਕਲਾ


-

เมือง
meuang

ਸ਼ਹਿਰ


-

สภาพอากาศ
sà′-pâp-a-gàt

ਮੌਸਮ


-

ช้อปปิ้ง
cháwp-bhîng′

ਖਰੀਦਾਰੀ


-

สถาปัตยกรรม
sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′

ਵਾਸਤੂਕਲਾ


-

สัตว์ใหญ่
sàt′-yài′

ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ


-

สัตว์ขนาดเล็ก
sàt′-kà′-nât-lék′

ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ
Want to learn a new language? It's so easy with 50LANGUAGES! Choose from more than 50 languages. But learn through your native language. - It's completely free!