• Learn vocabulary
    Learn vocabulary with 50LANGUAGES.
    Learn through your native language!

42 FREE vocabulary topics with more than 1900 words in over 50 languages - ਥਾਈ

Topics such as feelings, animals, sports, tools, traffic and many more ...Choose the category you want to learn

-

ความรู้สึก
kwam-róo-sèuk′ +

ਭਾਵਨਾਵਾਂ


-

สัตว์
sàt′ +

ਪਸ਼ੂ


-

กีฬา
gee-la +

ਖੇਡਾਂ


-

เพลง
playng +

ਸੰਗੀਤ


-

สำนักงาน
sǎm′-nák′-ngan +

ਦਫ਼ਤਰ


-

เครื่องดื่ม
krêuang-dèum +

ਪੇਅ


-

คน
kon′ +

ਲੋਕ


-

เวลา
way-la +

ਸਮਾਂ


-

สิ่งแวดล้อม
sìng′-wæ̂t-láwm +

ਵਾਤਾਵਰਣ


-

บรรจุภัณฑ์
ban′-jòo′-pan′ +

ਪੈਕੇਜਿੰਗ


-

เครื่องมือ
krêuang-meu +

ਉਪਕਰਣ


-

การจราจร
gan-jà′-ra-jawn +

ਆਵਾਜਾਈ


-

ผลไม้
pǒn′-lá′-mái +

ਫਲ


-

เวลาว่าง
way-la-wâng +

ਛੁੱਟੀਆਂ


-

ทหาร
tá′-hǎn +

ਫੌਜ


-

เสื้อผ้า
sêua-pâ +

ਕੱਪੜੇ


-

การสื่อสาร
gan-sèu-sǎn +

ਸੰਚਾਰ


-

เทคโนโลยี
tâyk-noh-loh-yee +

ਤਕਨੀਕੀ


-

อพาร์ทเม้นต์
à′-pât-mén′ +

ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ


-

อาหาร
a-hǎn +

ਭੋਜਨ


-

อาชีพ
a-chêep +

ਕਿੱਤੇ


-

ผัก
pàk′ +

ਸਬਜੀਆਂ


-

วัตถุ
wát′-tòo′ +

ਵਸਤੂਆਂ


-

การศึกษา
gan-sèuk′-sǎ +

ਸਿੱਖਿਆ


-

ร่างกาย
râng-gai +

ਸਰੀਰ


-

ธรรมชาติ
tam′-má′-chât +

ਕੁਦਰਤ


-

การเงิน
gan-nguнn′ +

ਵਿੱਤ


-

เฟอร์นิเจอร์
fur̶-ní′-jur̶ +

ਫਰਨੀਚਰ


-

ศาสนา
sàt-sà′-nǎ +

ਧਰਮ


-

พืช
pêut +

ਪੌਦੇ


-

ศัพท์นามธรรม
sàp′-nam-tam′ +

ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ


-

เครื่องใช้ในครัว
krêuang-chái′-nai′-krua +

ਰਸੋਈ ਉਪਕਰਣ


-

วัสดุ
wát′-sà′-dòo′ +

ਸਮੱਗਰੀ


-

สุขภาพ
sòok′-kà′-pâp +

ਸਿਹਤ


-

รถ
rót′ +

ਕਾਰ


-

ศิลปะ
sǐn′-lá′-bhà′ +

ਕਲਾ


-

เมือง
meuang +

ਸ਼ਹਿਰ


-

สภาพอากาศ
sà′-pâp-a-gàt +

ਮੌਸਮ


-

ช้อปปิ้ง
cháwp-bhîng′ +

ਖਰੀਦਾਰੀ


-

สถาปัตยกรรม
sà′-tǎ-bhàt′-dhà′-yá′-gam′ +

ਵਾਸਤੂਕਲਾ


-

สัตว์ใหญ่
sàt′-yài′ +

ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ


-

สัตว์ขนาดเล็ก
sàt′-kà′-nât-lék′ +

ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ