• Learn vocabulary
    Learn vocabulary with 50LANGUAGES.
    Learn through your native language!

42 FREE vocabulary topics with more than 1900 words in over 50 languages - ਵੀਅਤਨਾਮੀ

Topics such as feelings, animals, sports, tools, traffic and many more ...
Choose the category you want to learn

-

Cảm xúc

ਭਾਵਨਾਵਾਂ


-

Động vật

ਪਸ਼ੂ


-

Thể thao

ਖੇਡਾਂ


-

Âm nhạc

ਸੰਗੀਤ


-

Văn phòng

ਦਫ਼ਤਰ


-

Đồ uống

ਪੇਅ


-

Con người

ਲੋਕ


-

Thời gian

ਸਮਾਂ


-

Môi trường

ਵਾਤਾਵਰਣ


-

Bao bì

ਪੈਕੇਜਿੰਗ


-

Công cụ

ਉਪਕਰਣ


-

Giao thông

ਆਵਾਜਾਈ


-

Trái cây (hoa quả)

ਫਲ


-

Giải trí (lúc nhàn rỗi)

ਛੁੱਟੀਆਂ


-

Quân sự

ਫੌਜ


-

Quần áo

ਕੱਪੜੇ


-

Thông tin liên lạc

ਸੰਚਾਰ


-

Công nghệ

ਤਕਨੀਕੀ


-

Căn hộ

ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ


-

Thực phẩm (lương thực)

ਭੋਜਨ


-

Nghề nghiệp

ਕਿੱਤੇ


-

Rau

ਸਬਜੀਆਂ


-

Đồ vật (vật thể)

ਵਸਤੂਆਂ


-

Giáo dục

ਸਿੱਖਿਆ


-

Thân thể

ਸਰੀਰ


-

Thiên nhiên

ਕੁਦਰਤ


-

Tài chính

ਵਿੱਤ


-

Đồ nội thất

ਫਰਨੀਚਰ


-

Tôn Giáo

ਧਰਮ


-

Thực vật

ਪੌਦੇ


-

Thuật ngữ trừu tượng

ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ


-

Thiết bị nhà bếp

ਰਸੋਈ ਉਪਕਰਣ


-

Vật liệu

ਸਮੱਗਰੀ


-

Y tế (sức khỏe)

ਸਿਹਤ


-

Xe hơi

ਕਾਰ


-

Nghệ thuật

ਕਲਾ


-

Thành phố

ਸ਼ਹਿਰ


-

Thời tiết

ਮੌਸਮ


-

Mua sắm

ਖਰੀਦਾਰੀ


-

Kiến trúc

ਵਾਸਤੂਕਲਾ


-

Động vật lớn

ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ


-

Động vật nhỏ

ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ
Want to learn a new language? It's so easy with 50LANGUAGES! Choose from more than 50 languages. But learn through your native language. - It's completely free!