• Learn vocabulary
    Learn vocabulary with 50LANGUAGES.
    Learn through your native language!

42 FREE vocabulary topics with more than 1900 words in over 50 languages - ਵੀਅਤਨਾਮੀ

Topics such as feelings, animals, sports, tools, traffic and many more ...Choose the category you want to learn

-

Cảm xúc +

ਭਾਵਨਾਵਾਂ


-

Động vật +

ਪਸ਼ੂ


-

Thể thao +

ਖੇਡਾਂ


-

Âm nhạc +

ਸੰਗੀਤ


-

Văn phòng +

ਦਫ਼ਤਰ


-

Đồ uống +

ਪੇਅ


-

Con người +

ਲੋਕ


-

Thời gian +

ਸਮਾਂ


-

Môi trường +

ਵਾਤਾਵਰਣ


-

Bao bì +

ਪੈਕੇਜਿੰਗ


-

Công cụ +

ਉਪਕਰਣ


-

Giao thông +

ਆਵਾਜਾਈ


-

Trái cây (hoa quả) +

ਫਲ


-

Giải trí (lúc nhàn rỗi) +

ਛੁੱਟੀਆਂ


-

Quân sự +

ਫੌਜ


-

Quần áo +

ਕੱਪੜੇ


-

Thông tin liên lạc +

ਸੰਚਾਰ


-

Công nghệ +

ਤਕਨੀਕੀ


-

Căn hộ +

ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ


-

Thực phẩm (lương thực) +

ਭੋਜਨ


-

Nghề nghiệp +

ਕਿੱਤੇ


-

Rau +

ਸਬਜੀਆਂ


-

Đồ vật (vật thể) +

ਵਸਤੂਆਂ


-

Giáo dục +

ਸਿੱਖਿਆ


-

Thân thể +

ਸਰੀਰ


-

Thiên nhiên +

ਕੁਦਰਤ


-

Tài chính +

ਵਿੱਤ


-

Đồ nội thất +

ਫਰਨੀਚਰ


-

Tôn Giáo +

ਧਰਮ


-

Thực vật +

ਪੌਦੇ


-

Thuật ngữ trừu tượng +

ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ


-

Thiết bị nhà bếp +

ਰਸੋਈ ਉਪਕਰਣ


-

Vật liệu +

ਸਮੱਗਰੀ


-

Y tế (sức khỏe) +

ਸਿਹਤ


-

Xe hơi +

ਕਾਰ


-

Nghệ thuật +

ਕਲਾ


-

Thành phố +

ਸ਼ਹਿਰ


-

Thời tiết +

ਮੌਸਮ


-

Mua sắm +

ਖਰੀਦਾਰੀ


-

Kiến trúc +

ਵਾਸਤੂਕਲਾ


-

Động vật lớn +

ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ


-

Động vật nhỏ +

ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ