• Learn vocabulary
    Learn vocabulary with 50LANGUAGES.
    Learn through your native language!

42 FREE vocabulary topics with more than 1900 words in over 50 languages - ਚੀਨੀ

Topics such as feelings, animals, sports, tools, traffic and many more ...Choose the category you want to learn

-

情感
qínggǎn +

ਭਾਵਨਾਵਾਂ


-

动物
dòngwù +

ਪਸ਼ੂ


-

体育
tǐyù +

ਖੇਡਾਂ


-

音乐
yīnyuè +

ਸੰਗੀਤ


-

办公室
bàngōngshì +

ਦਫ਼ਤਰ


-

饮料
yǐnliào +

ਪੇਅ


-


rén +

ਲੋਕ


-

时间
shíjiān +

ਸਮਾਂ


-

环境
huánjìng +

ਵਾਤਾਵਰਣ


-

包装
bāozhuāng +

ਪੈਕੇਜਿੰਗ


-

工具
gōngjù +

ਉਪਕਰਣ


-

交通
jiāotōng +

ਆਵਾਜਾਈ


-

水果
shuǐguǒ +

ਫਲ


-

闲暇
xiánxiá +

ਛੁੱਟੀਆਂ


-

军事
jūnshì +

ਫੌਜ


-

服装
fúzhuāng +

ਕੱਪੜੇ


-

通讯
tōngxùn +

ਸੰਚਾਰ


-

技术
jìshù +

ਤਕਨੀਕੀ


-

公寓
gōngyù +

ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ


-

食品
shípǐn +

ਭੋਜਨ


-

职业
zhíyè +

ਕਿੱਤੇ


-

蔬菜
shūcài +

ਸਬਜੀਆਂ


-

物品
wùpǐn +

ਵਸਤੂਆਂ


-

教育
jiàoyù +

ਸਿੱਖਿਆ


-

身体
shēntǐ +

ਸਰੀਰ


-

自然
zìrán +

ਕੁਦਰਤ


-

资产
zīchǎn +

ਵਿੱਤ


-

家具
jiājù +

ਫਰਨੀਚਰ


-

宗教
zōngjiào +

ਧਰਮ


-

植物
zhíwù +

ਪੌਦੇ


-

抽象的术语
chōuxiàng de shùyǔ +

ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ


-

厨房用具
chúfáng yòngjù +

ਰਸੋਈ ਉਪਕਰਣ


-

材料
cáiliào +

ਸਮੱਗਰੀ


-

健康
jiànkāng +

ਸਿਹਤ


-

汽车
qìchē +

ਕਾਰ


-

艺术
yìshù +

ਕਲਾ


-

城市
chéngshì +

ਸ਼ਹਿਰ


-

天气
tiānqì +

ਮੌਸਮ


-

购物
gòuwù +

ਖਰੀਦਾਰੀ


-

建筑
jiànzhú +

ਵਾਸਤੂਕਲਾ


-

大动物
dà dòngwù +

ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ


-

小动物
xiǎo dòngwù +

ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ