• Learn vocabulary
    Learn vocabulary with 50LANGUAGES.
    Learn through your native language!

42 FREE vocabulary topics with more than 1900 words in over 50 languages - ਚੀਨੀ

Topics such as feelings, animals, sports, tools, traffic and many more ...
Choose the category you want to learn

-

情感
qínggǎn

ਭਾਵਨਾਵਾਂ


-

动物
dòngwù

ਪਸ਼ੂ


-

体育
tǐyù

ਖੇਡਾਂ


-

音乐
yīnyuè

ਸੰਗੀਤ


-

办公室
bàngōngshì

ਦਫ਼ਤਰ


-

饮料
yǐnliào

ਪੇਅ


-


rén

ਲੋਕ


-

时间
shíjiān

ਸਮਾਂ


-

环境
huánjìng

ਵਾਤਾਵਰਣ


-

包装
bāozhuāng

ਪੈਕੇਜਿੰਗ


-

工具
gōngjù

ਉਪਕਰਣ


-

交通
jiāotōng

ਆਵਾਜਾਈ


-

水果
shuǐguǒ

ਫਲ


-

闲暇
xiánxiá

ਛੁੱਟੀਆਂ


-

军事
jūnshì

ਫੌਜ


-

服装
fúzhuāng

ਕੱਪੜੇ


-

通讯
tōngxùn

ਸੰਚਾਰ


-

技术
jìshù

ਤਕਨੀਕੀ


-

公寓
gōngyù

ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ


-

食品
shípǐn

ਭੋਜਨ


-

职业
zhíyè

ਕਿੱਤੇ


-

蔬菜
shūcài

ਸਬਜੀਆਂ


-

物品
wùpǐn

ਵਸਤੂਆਂ


-

教育
jiàoyù

ਸਿੱਖਿਆ


-

身体
shēntǐ

ਸਰੀਰ


-

自然
zìrán

ਕੁਦਰਤ


-

资产
zīchǎn

ਵਿੱਤ


-

家具
jiājù

ਫਰਨੀਚਰ


-

宗教
zōngjiào

ਧਰਮ


-

植物
zhíwù

ਪੌਦੇ


-

抽象的术语
chōuxiàng de shùyǔ

ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ


-

厨房用具
chúfáng yòngjù

ਰਸੋਈ ਉਪਕਰਣ


-

材料
cáiliào

ਸਮੱਗਰੀ


-

健康
jiànkāng

ਸਿਹਤ


-

汽车
qìchē

ਕਾਰ


-

艺术
yìshù

ਕਲਾ


-

城市
chéngshì

ਸ਼ਹਿਰ


-

天气
tiānqì

ਮੌਸਮ


-

购物
gòuwù

ਖਰੀਦਾਰੀ


-

建筑
jiànzhú

ਵਾਸਤੂਕਲਾ


-

大动物
dà dòngwù

ਵੱਡੇ ਜਾਨਵਰ


-

小动物
xiǎo dòngwù

ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰ
Want to learn a new language? It's so easy with 50LANGUAGES! Choose from more than 50 languages. But learn through your native language. - It's completely free!