• Learn vocabulary
    Learn vocabulary with 50LANGUAGES.
    Learn through your native language!

42 FREE vocabulary topics with more than 1900 words in over 50 languages - čínština

Topics such as feelings, animals, sports, tools, traffic and many more ...
Choose the category you want to learn

-

情感
qínggǎn

Pocity


-

动物
dòngwù

Zvieratá


-

体育
tǐyù

Šport


-

音乐
yīnyuè

Hudba


-

办公室
bàngōngshì

Kancelária


-

饮料
yǐnliào

Nápoje


-


rén

Ľudia


-

时间
shíjiān

Čas


-

环境
huánjìng

Životné prostredie


-

包装
bāozhuāng

Obal


-

工具
gōngjù

Nástroje


-

交通
jiāotōng

Doprava


-

水果
shuǐguǒ

Ovocie


-

闲暇
xiánxiá

Voľný čas


-

军事
jūnshì

Armáda


-

服装
fúzhuāng

Odev


-

通讯
tōngxùn

Komunikácia


-

技术
jìshù

Technika


-

公寓
gōngyù

Byt


-

食品
shípǐn

Jedlo


-

职业
zhíyè

Povolania


-

蔬菜
shūcài

Zelenina


-

物品
wùpǐn

Predmety


-

教育
jiàoyù

Vzdelanie


-

身体
shēntǐ

Telo


-

自然
zìrán

Príroda


-

资产
zīchǎn

Financie


-

家具
jiājù

Nábytok


-

宗教
zōngjiào

Náboženstvo


-

植物
zhíwù

Rastliny


-

抽象的术语
chōuxiàng de shùyǔ

Abstraktné pojmy


-

厨房用具
chúfáng yòngjù

Kuchynské spotrebiče


-

材料
cáiliào

Materiály


-

健康
jiànkāng

Zdravie


-

汽车
qìchē

Auto


-

艺术
yìshù

Umenie


-

城市
chéngshì

Mesto


-

天气
tiānqì

Počasie


-

购物
gòuwù

Nakupovanie


-

建筑
jiànzhú

Architektúra


-

大动物
dà dòngwù

Veľké zvieratá


-

小动物
xiǎo dòngwù

Malé zvieratá
Want to learn a new language? It's so easy with 50LANGUAGES! Choose from more than 50 languages. But learn through your native language. - It's completely free!