• Learn vocabulary
    Learn vocabulary with 50LANGUAGES.
    Learn through your native language!

42 FREE vocabulary topics with more than 1900 words in over 50 languages - čínština

Topics such as feelings, animals, sports, tools, traffic and many more ...Choose the category you want to learn

-

情感
qínggǎn +

Pocity


-

动物
dòngwù +

Zvieratá


-

体育
tǐyù +

Šport


-

音乐
yīnyuè +

Hudba


-

办公室
bàngōngshì +

Kancelária


-

饮料
yǐnliào +

Nápoje


-


rén +

Ľudia


-

时间
shíjiān +

Čas


-

环境
huánjìng +

Životné prostredie


-

包装
bāozhuāng +

Obal


-

工具
gōngjù +

Nástroje


-

交通
jiāotōng +

Doprava


-

水果
shuǐguǒ +

Ovocie


-

闲暇
xiánxiá +

Voľný čas


-

军事
jūnshì +

Armáda


-

服装
fúzhuāng +

Odev


-

通讯
tōngxùn +

Komunikácia


-

技术
jìshù +

Technika


-

公寓
gōngyù +

Byt


-

食品
shípǐn +

Jedlo


-

职业
zhíyè +

Povolania


-

蔬菜
shūcài +

Zelenina


-

物品
wùpǐn +

Predmety


-

教育
jiàoyù +

Vzdelanie


-

身体
shēntǐ +

Telo


-

自然
zìrán +

Príroda


-

资产
zīchǎn +

Financie


-

家具
jiājù +

Nábytok


-

宗教
zōngjiào +

Náboženstvo


-

植物
zhíwù +

Rastliny


-

抽象的术语
chōuxiàng de shùyǔ +

Abstraktné pojmy


-

厨房用具
chúfáng yòngjù +

Kuchynské spotrebiče


-

材料
cáiliào +

Materiály


-

健康
jiànkāng +

Zdravie


-

汽车
qìchē +

Auto


-

艺术
yìshù +

Umenie


-

城市
chéngshì +

Mesto


-

天气
tiānqì +

Počasie


-

购物
gòuwù +

Nakupovanie


-

建筑
jiànzhú +

Architektúra


-

大动物
dà dòngwù +

Veľké zvieratá


-

小动物
xiǎo dòngwù +

Malé zvieratá