• Learn vocabulary
    Mëso fjalorin me 50LANGUAGES.
    Mësoje nëpërmjet gjuhës tënde amtare!

FALAS 42 subjekte tw fjalorit me më shumë se 1900 fjalë në mbi 50 gjuhë - Serbisht

Subjekte të tilla si ndjenjat, kafshët, sportet, mjetet, trafiku dhe shumë të tjera...
Zgjidh kategorinë që dëshiron të mësosh

-

Осећаји
Osećaji

Ndjenjat


-

Животиње
Životinje

Kafshët


-

Спорт
Sport

Sportet


-

Музика
Muzika

Muzika


-

Канцеларија
Kancelarija

Zyra


-

Пића
Pića

Pijet


-

Људи
Ljudi

Njerëzit


-

Bреме
Breme

Koha


-

Животна средина
Životna sredina

Mjedisi


-

Паковање
Pakovanje

Paketimi


-

Алат
Alat

Veglat


-

Саобраћај
Saobraćaj

Trafiku


-

Bоће
Boće

Frutat


-

Слободно време
Slobodno vreme

Koha e lirë


-

Bојска
Bojska

Ushtria


-

Одећа
Odeća

Veshja


-

Комуникација
Komunikacija

Komunikimi


-

Техника
Tehnika

Teknologjia


-

Стан
Stan

Banesa


-

Храна
Hrana

Ushqimi


-

Занимања
Zanimanja

Profesionet


-

Поврће
Povrće

Perimet


-

Предмети
Predmeti

Objektet


-

Образовање
Obrazovanje

Arsimimi


-

Тело
Telo

Trupi


-

Природа
Priroda

Natyra


-

Финансије
Finansije

Financat


-

Намештај
Nameštaj

Mobiljet


-

Вера
Vera

Feja


-

Биљке
Biljke

Bimët


-

Апстрактни појмови
Apstraktni pojmovi

Termat abstraktë


-

Кухињски уређаји
Kuhinjski uređaji

Pajisjet e kuzhinës


-

Материјали
Materijali

Materialet


-

Здравље
Zdravlje

Shëndetësia


-

Аутомобил
Automobil

Vetura


-

Уметности
Umetnosti

Artet


-

Град
Grad

Qyteti


-

Време
Vreme

Moti


-

Куповина
Kupovina

Pazari


-

Архитектура
Arhitektura

Arkitektura


-

Велике животиње
Velike životinje

Kafshët e mëdha


-

Мале животиње
Male životinje

Kafshët e vogla
Doni të mësoni një gjuhë të re? Eshtë kaq e lehtë me 50LANGUAGES! Zgjidhni prej më shumë se 50 gjuhëve. Por mësoni nëpërmjet gjuhës tuaj amtare. - Eshtë krejtësisht falas!