• Learn vocabulary
    Mëso fjalorin me 50LANGUAGES.
    Mësoje nëpërmjet gjuhës tënde amtare!

FALAS 42 subjekte tw fjalorit me më shumë se 1900 fjalë në mbi 50 gjuhë - Tigriniaisht

Subjekte të tilla si ndjenjat, kafshët, sportet, mjetet, trafiku dhe shumë të tjera...
Zgjidh kategorinë që dëshiron të mësosh

-

ስምዒታት
simi‘ītati

Ndjenjat


-

እንስሳታት
inisisatati

Kafshët


-

ዓይነታት ስፖርት
‘ayinetati siporiti

Sportet


-

ሙዚቃ
muzīk’a

Muzika


-

ቤት ጽሕፈት
bēti ts’iḥifeti

Zyra


-

ዓይነታት መስተ
‘ayinetati mesite

Pijet


-

ህዝቢ
hizibī

Njerëzit


-

ጊዜ
gīzē

Koha


-

ከባቢ
kebabī

Mjedisi


-

ምጥቕላል: ምዕሻግ
mit’iḵ’ilali: mi‘ishagi

Paketimi


-

ናውቲ: መሳርሒ
nawitī: mesariḥī

Veglat


-

ፖሊስ ትራፊክ
polīsi tirafīki

Trafiku


-

ፍረታት አትክልቲ
firetati ātikilitī

Frutat


-

ጊዜ ዕረፍቲ
gīzē ‘irefitī

Koha e lirë


-

ወትሃደራዊ:ሰራዊት ኩናት
wetihaderawī:serawīti kunati

Ushtria


-

ክዳውንቲ
kidawinitī

Veshja


-

ርክብ፡ ምብህሃል
rikibi፡ mibihihali

Komunikimi


-

ቴክኖሎጂ
tēkinolojī

Teknologjia


-

ክፋል ገዛውቲ ናይ ሓደ ህንጻ/ኣፓርታማ
kifali gezawitī nayi ḥade hinits’a/aparitama

Banesa


-

መግቢ
megibī

Ushqimi


-

ዓይነታት ቀወምቲ ሞያታት
‘ayinetati k’ewemitī moyatati

Profesionet


-

ኣሕምልቲ
aḥimilitī

Perimet


-

ነገራት
negerati

Objektet


-

ትምህርቲ
timihiritī

Arsimimi


-

ኣካላት
akalati

Trupi


-

ተፈጥሮ:ባህርይ
tefet’iro:bahiriyi

Natyra


-

ፋይናንስ
fayinanisi

Financat


-

ኣቝሑ ገዛ (ቤት ጽሕፈት)
aḵ’wiḥu geza (bēti ts’iḥifeti)

Mobiljet


-

ሃይማኖት
hayimanoti

Feja


-

ኣትክልቲ
atikilitī

Bimët


-

ብዙሕ-ዝትርጉሞም ቃላት
bizuḥi-zitirigumomi k’alati

Termat abstraktë


-

ናውቲ ክሽነ
nawitī kishine

Pajisjet e kuzhinës


-

ነገራት:ፍጻሜታት:ጭቡጥ ነገራዊ:አካላዊ:አገዳሲ
negerati:fits’amētati:ch’ibut’i negerawī:ākalawī:āgedasī

Materialet


-

ጥዕና
t’i‘ina

Shëndetësia


-

መኪና
mekīna

Vetura


-

ስነ-ጥበባት
sine-t’ibebati

Artet


-

ከተማ
ketema

Qyteti


-

ኩነታት አየር
kunetati āyeri

Moti


-

ምሽማት/ዕድጊ
mishimati/‘idigī

Pazari


-

ስነ-ንድፊ ህንጻ
sine-nidifī hinits’a

Arkitektura


-

ዓበይቲ እንስሳታት
‘abeyitī inisisatati

Kafshët e mëdha


-

ንአሽቱ እንስሳታት
ni’āshitu inisisatati

Kafshët e vogla
Doni të mësoni një gjuhë të re? Eshtë kaq e lehtë me 50LANGUAGES! Zgjidhni prej më shumë se 50 gjuhëve. Por mësoni nëpërmjet gjuhës tuaj amtare. - Eshtë krejtësisht falas!