• Learn vocabulary
    Научите речи на сајту 50LANGUAGES.
    Учите на свом матерњем језику!

42 БЕСПЛАТНЕтеме речника са преко 1900 речи на преко 50 језика - македонски

Теме као што су осећања, животиње, спорт, алат, саобраћај и још много тога ...Изаберите категорију коју желите да научите

-

Чувства
Čuvstva +

Осећаји


-

Животни
Životni +

Животиње


-

Спорт
Sport +

Спорт


-

Музика
Muzika +

Музика


-

Канцеларија
KancelariJa +

Канцеларија


-

Пијалоци
PiJaloci +

Пића


-

Луѓе
Luǵe +

Људи


-

Време
Vreme +

Bреме


-

Животна средина
Životna sredina +

Животна средина


-

Пакување
Pakuvanje +

Паковање


-

Алатки
Alatki +

Алат


-

Сообраќај
SoobraḱaJ +

Саобраћај


-

Овошје
OvošJe +

Bоће


-

Слободно време
Slobodno vreme +

Слободно време


-

Воjска
Vojska +

Bојска


-

Облека
Obleka +

Одећа


-

Комуникација
KomunikaciJa +

Комуникација


-

Технологија
TehnologiJa +

Техника


-

Стан
Stan +

Стан


-

Храна
Hrana +

Храна


-

Професии
Profesii +

Занимања


-

Зеленчук
Zelenčuk +

Поврће


-

Објекти
ObJekti +

Предмети


-

Образование
Obrazovanie +

Образовање


-

Тело
Telo +

Тело


-

Природа
Priroda +

Природа


-

Финансии
Finansii +

Финансије


-

Мебел
Mebel +

Намештај


-

Религија
ReligiJa +

Вера


-

Растенија
RasteniJa +

Биљке


-

Апстрактни поими
Apstraktni poimi +

Апстрактни појмови


-

Кујнски апарати
KuJnski aparati +

Кухињски уређаји


-

Материјали
MateriJali +

Материјали


-

Здравје
ZdravJe +

Здравље


-

Автомобил
Avtomobil +

Аутомобил


-

Уметност
Umetnost +

Уметности


-

Град
Grad +

Град


-

Време
Vreme +

Време


-

Купување
Kupuvanje +

Куповина


-

Архитектура
Arhitektura +

Архитектура


-

Големи животни
Golemi životni +

Велике животиње


-

Мали животни
Mali životni +

Мале животиње
Желите да научите нови језик? То је врло лако уз 50LANGUAGES! Изаберите неки од преко 50 језика. Али учите на свом матерњем језику. - Потпуно је бесплатно!