• Learn vocabulary
    Научите речи на сајту 50LANGUAGES.
    Учите на свом матерњем језику!

42 БЕСПЛАТНЕтеме речника са преко 1900 речи на преко 50 језика - македонски

Теме као што су осећања, животиње, спорт, алат, саобраћај и још много тога ...
Изаберите категорију коју желите да научите

-

Чувства
Čuvstva

Осећаји


-

Животни
Životni

Животиње


-

Спорт
Sport

Спорт


-

Музика
Muzika

Музика


-

Канцеларија
KancelariJa

Канцеларија


-

Пијалоци
PiJaloci

Пића


-

Луѓе
Luǵe

Људи


-

Време
Vreme

Bреме


-

Животна средина
Životna sredina

Животна средина


-

Пакување
Pakuvanje

Паковање


-

Алатки
Alatki

Алат


-

Сообраќај
SoobraḱaJ

Саобраћај


-

Овошје
OvošJe

Bоће


-

Слободно време
Slobodno vreme

Слободно време


-

Воjска
Vojska

Bојска


-

Облека
Obleka

Одећа


-

Комуникација
KomunikaciJa

Комуникација


-

Технологија
TehnologiJa

Техника


-

Стан
Stan

Стан


-

Храна
Hrana

Храна


-

Професии
Profesii

Занимања


-

Зеленчук
Zelenčuk

Поврће


-

Објекти
ObJekti

Предмети


-

Образование
Obrazovanie

Образовање


-

Тело
Telo

Тело


-

Природа
Priroda

Природа


-

Финансии
Finansii

Финансије


-

Мебел
Mebel

Намештај


-

Религија
ReligiJa

Вера


-

Растенија
RasteniJa

Биљке


-

Апстрактни поими
Apstraktni poimi

Апстрактни појмови


-

Кујнски апарати
KuJnski aparati

Кухињски уређаји


-

Материјали
MateriJali

Материјали


-

Здравје
ZdravJe

Здравље


-

Автомобил
Avtomobil

Аутомобил


-

Уметност
Umetnost

Уметности


-

Град
Grad

Град


-

Време
Vreme

Време


-

Купување
Kupuvanje

Куповина


-

Архитектура
Arhitektura

Архитектура


-

Големи животни
Golemi životni

Велике животиње


-

Мали животни
Mali životni

Мале животиње
Желите да научите нови језик? То је врло лако уз 50LANGUAGES! Изаберите неки од преко 50 језика. Али учите на свом матерњем језику. - Потпуно је бесплатно!