• Learn vocabulary
    Научите речи на сајту 50LANGUAGES.
    Учите на свом матерњем језику!

42 БЕСПЛАТНЕтеме речника са преко 1900 речи на преко 50 језика - кинески

Теме као што су осећања, животиње, спорт, алат, саобраћај и још много тога ...Изаберите категорију коју желите да научите

-

情感
qínggǎn +

Осећаји


-

动物
dòngwù +

Животиње


-

体育
tǐyù +

Спорт


-

音乐
yīnyuè +

Музика


-

办公室
bàngōngshì +

Канцеларија


-

饮料
yǐnliào +

Пића


-


rén +

Људи


-

时间
shíjiān +

Bреме


-

环境
huánjìng +

Животна средина


-

包装
bāozhuāng +

Паковање


-

工具
gōngjù +

Алат


-

交通
jiāotōng +

Саобраћај


-

水果
shuǐguǒ +

Bоће


-

闲暇
xiánxiá +

Слободно време


-

军事
jūnshì +

Bојска


-

服装
fúzhuāng +

Одећа


-

通讯
tōngxùn +

Комуникација


-

技术
jìshù +

Техника


-

公寓
gōngyù +

Стан


-

食品
shípǐn +

Храна


-

职业
zhíyè +

Занимања


-

蔬菜
shūcài +

Поврће


-

物品
wùpǐn +

Предмети


-

教育
jiàoyù +

Образовање


-

身体
shēntǐ +

Тело


-

自然
zìrán +

Природа


-

资产
zīchǎn +

Финансије


-

家具
jiājù +

Намештај


-

宗教
zōngjiào +

Вера


-

植物
zhíwù +

Биљке


-

抽象的术语
chōuxiàng de shùyǔ +

Апстрактни појмови


-

厨房用具
chúfáng yòngjù +

Кухињски уређаји


-

材料
cáiliào +

Материјали


-

健康
jiànkāng +

Здравље


-

汽车
qìchē +

Аутомобил


-

艺术
yìshù +

Уметности


-

城市
chéngshì +

Град


-

天气
tiānqì +

Време


-

购物
gòuwù +

Куповина


-

建筑
jiànzhú +

Архитектура


-

大动物
dà dòngwù +

Велике животиње


-

小动物
xiǎo dòngwù +

Мале животиње
Желите да научите нови језик? То је врло лако уз 50LANGUAGES! Изаберите неки од преко 50 језика. Али учите на свом матерњем језику. - Потпуно је бесплатно!