• Learn vocabulary
    Научите речи на сајту 50LANGUAGES.
    Учите на свом матерњем језику!

42 БЕСПЛАТНЕтеме речника са преко 1900 речи на преко 50 језика - кинески

Теме као што су осећања, животиње, спорт, алат, саобраћај и још много тога ...
Изаберите категорију коју желите да научите

-

情感
qínggǎn

Осећаји


-

动物
dòngwù

Животиње


-

体育
tǐyù

Спорт


-

音乐
yīnyuè

Музика


-

办公室
bàngōngshì

Канцеларија


-

饮料
yǐnliào

Пића


-


rén

Људи


-

时间
shíjiān

Bреме


-

环境
huánjìng

Животна средина


-

包装
bāozhuāng

Паковање


-

工具
gōngjù

Алат


-

交通
jiāotōng

Саобраћај


-

水果
shuǐguǒ

Bоће


-

闲暇
xiánxiá

Слободно време


-

军事
jūnshì

Bојска


-

服装
fúzhuāng

Одећа


-

通讯
tōngxùn

Комуникација


-

技术
jìshù

Техника


-

公寓
gōngyù

Стан


-

食品
shípǐn

Храна


-

职业
zhíyè

Занимања


-

蔬菜
shūcài

Поврће


-

物品
wùpǐn

Предмети


-

教育
jiàoyù

Образовање


-

身体
shēntǐ

Тело


-

自然
zìrán

Природа


-

资产
zīchǎn

Финансије


-

家具
jiājù

Намештај


-

宗教
zōngjiào

Вера


-

植物
zhíwù

Биљке


-

抽象的术语
chōuxiàng de shùyǔ

Апстрактни појмови


-

厨房用具
chúfáng yòngjù

Кухињски уређаји


-

材料
cáiliào

Материјали


-

健康
jiànkāng

Здравље


-

汽车
qìchē

Аутомобил


-

艺术
yìshù

Уметности


-

城市
chéngshì

Град


-

天气
tiānqì

Време


-

购物
gòuwù

Куповина


-

建筑
jiànzhú

Архитектура


-

大动物
dà dòngwù

Велике животиње


-

小动物
xiǎo dòngwù

Мале животиње
Желите да научите нови језик? То је врло лако уз 50LANGUAGES! Изаберите неки од преко 50 језика. Али учите на свом матерњем језику. - Потпуно је бесплатно!