• Learn vocabulary
    50LANGUAGES கொண்டு வார்த்தைகளைக் கற்றிடுங்கள்.
    உங்கள் தாய்மொழி வழியே கற்றிடுங்கள்!

50-க்கும் மேற்பட்ட மொழிகளில் 42 தலைப்புகளின் கீழ் 1900-க்கும் அதிகமான வார்த்தைகள் - இலவசம்

உணர்ச்சிகள், விலங்குகள், விளையாட்டுக்கள், கருவிகள், போக்குவரத்து மற்றும் இன்னும் பல தலைப்புக்கள்...
நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள விரும்பக்கூடிய கேட்டகரியைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

-

Sentimenti

உணர்வுகள்


-

Animali

விலங்குகள்


-

Sport

விளையாட்டு


-

Musica

இசை


-

Ufficio

அலுவலகம்


-

Bevande

பானங்கள்


-

Persone

மக்கள்


-

Tempo

காலம்


-

Ambiente

சுற்றுச்சூழல்


-

Imballaggio

சிப்பக்கட்டணம்


-

Utensili

கருவிகள்


-

Traffico

போக்குவரத்து


-

Frutta

பழங்கள்


-

Tempo libero

ஓய்வு நேரம்


-

Forze armate

இராணுவம்


-

Abbigliamento

ஆடை


-

Comunicazione

தொடர்பு


-

Tecnologia

தொழில்நுட்பம்


-

Appartamento

அடுக்ககம்


-

Alimenti

உணவு


-

Professioni

தொழில்


-

Ortaggi

காய்கறிகள்


-

Oggetti

பொருட்கள்


-

Educazione

கல்வி


-

Corpo

உடல்


-

Natura

இயற்கை


-

Finanze

நிதி


-

Arredamento

அறைக்கலண்கள்


-

Religione

மதம்


-

Piante

தாவரங்கள்


-

Termini astratti

கருத்தியலான பதங்கள்


-

Utensili da cucina

சமையலறை உபகரணங்கள்


-

Materiali

மூலப்பொருட்கள்


-

Salute

ஆரோக்கியம்


-

Auto

மோட்டார் வண்டி


-

Arte

கலைகள்


-

Città

நகரம்


-

Tempo

வானிலை


-

Shopping

வாங்குதல்


-

Architettura

கட்டிடக்கலை


-

Grandi animali

பெரிய விலங்குகள்


-

Piccoli animali

சிறிய விலங்குகள்
ஒரு புதிய மொழியைக் கற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறீர்களா? 50LANGUAGES மூலம் எளிதாகக் கற்றுக்கொள்ளலாம்! 50-க்கும் மேற்பட்ட மொழிகளை உங்கள் தாய்மொழி வழியே கற்றுக்கொள்ள முடியும். - முற்றிலும் இலவசம்!