• Learn vocabulary
    50LANGUAGES கொண்டு வார்த்தைகளைக் கற்றிடுங்கள்.
    உங்கள் தாய்மொழி வழியே கற்றிடுங்கள்!

50-க்கும் மேற்பட்ட மொழிகளில் 42 தலைப்புகளின் கீழ் 1900-க்கும் அதிகமான வார்த்தைகள் - இலவசம் - இத்தாலிய

உணர்ச்சிகள், விலங்குகள், விளையாட்டுக்கள், கருவிகள், போக்குவரத்து மற்றும் இன்னும் பல தலைப்புக்கள்...நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள விரும்பக்கூடிய கேட்டகரியைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

-

Sentimenti +

உணர்வுகள்


-

Animali +

விலங்குகள்


-

Sport +

விளையாட்டு


-

Musica +

இசை


-

Ufficio +

அலுவலகம்


-

Bevande +

பானங்கள்


-

Persone +

மக்கள்


-

Tempo +

காலம்


-

Ambiente +

சுற்றுச்சூழல்


-

Imballaggio +

சிப்பக்கட்டணம்


-

Utensili +

கருவிகள்


-

Traffico +

போக்குவரத்து


-

Frutta +

பழங்கள்


-

Tempo libero +

ஓய்வு நேரம்


-

Forze armate +

இராணுவம்


-

Abbigliamento +

ஆடை


-

Comunicazione +

தொடர்பு


-

Tecnologia +

தொழில்நுட்பம்


-

Appartamento +

அடுக்ககம்


-

Alimenti +

உணவு


-

Professioni +

தொழில்


-

Ortaggi +

காய்கறிகள்


-

Oggetti +

பொருட்கள்


-

Educazione +

கல்வி


-

Corpo +

உடல்


-

Natura +

இயற்கை


-

Finanze +

நிதி


-

Arredamento +

அறைக்கலண்கள்


-

Religione +

மதம்


-

Piante +

தாவரங்கள்


-

Termini astratti +

கருத்தியலான பதங்கள்


-

Utensili da cucina +

சமையலறை உபகரணங்கள்


-

Materiali +

மூலப்பொருட்கள்


-

Salute +

ஆரோக்கியம்


-

Auto +

மோட்டார் வண்டி


-

Arte +

கலைகள்


-

Città +

நகரம்


-

Tempo +

வானிலை


-

Shopping +

வாங்குதல்


-

Architettura +

கட்டிடக்கலை


-

Grandi animali +

பெரிய விலங்குகள்


-

Piccoli animali +

சிறிய விலங்குகள்
ஒரு புதிய மொழியைக் கற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறீர்களா? 50LANGUAGES மூலம் எளிதாகக் கற்றுக்கொள்ளலாம்! 50-க்கும் மேற்பட்ட மொழிகளை உங்கள் தாய்மொழி வழியே கற்றுக்கொள்ள முடியும். - முற்றிலும் இலவசம்!