• Learn vocabulary
    50LANGUAGES கொண்டு வார்த்தைகளைக் கற்றிடுங்கள்.
    உங்கள் தாய்மொழி வழியே கற்றிடுங்கள்!

50-க்கும் மேற்பட்ட மொழிகளில் 42 தலைப்புகளின் கீழ் 1900-க்கும் அதிகமான வார்த்தைகள் - இலவசம் - போலந்து

உணர்ச்சிகள், விலங்குகள், விளையாட்டுக்கள், கருவிகள், போக்குவரத்து மற்றும் இன்னும் பல தலைப்புக்கள்...
நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள விரும்பக்கூடிய கேட்டகரியைத் தேர்ந்தெடுக்கவும்

-

Uczucia

உணர்வுகள்


-

Zwierzęta

விலங்குகள்


-

Sport

விளையாட்டு


-

Muzyka

இசை


-

Biuro

அலுவலகம்


-

Napoje

பானங்கள்


-

Ludzie

மக்கள்


-

Czas

காலம்


-

Środowisko

சுற்றுச்சூழல்


-

Opakowanie

சிப்பக்கட்டணம்


-

Narzędzia

கருவிகள்


-

Ruch

போக்குவரத்து


-

Owoce

பழங்கள்


-

Rozrywka

ஓய்வு நேரம்


-

Wojsko

இராணுவம்


-

Odzież

ஆடை


-

Komunikacja

தொடர்பு


-

Technika

தொழில்நுட்பம்


-

Mieszkanie

அடுக்ககம்


-

Żywność

உணவு


-

Zawody

தொழில்


-

Warzywa

காய்கறிகள்


-

Obiekty

பொருட்கள்


-

Edukacja

கல்வி


-

Ciało

உடல்


-

Natura

இயற்கை


-

Finanse

நிதி


-

Meble

அறைக்கலண்கள்


-

Religia

மதம்


-

Rośliny

தாவரங்கள்


-

Pojęcia abstrakcyjne

கருத்தியலான பதங்கள்


-

Sprzęt kuchenny

சமையலறை உபகரணங்கள்


-

Materiały

மூலப்பொருட்கள்


-

Zdrowie

ஆரோக்கியம்


-

Samochód

மோட்டார் வண்டி


-

Sztuka

கலைகள்


-

Miasto

நகரம்


-

Pogoda

வானிலை


-

Zakupy

வாங்குதல்


-

Architektura

கட்டிடக்கலை


-

Wielkie zwierzęta

பெரிய விலங்குகள்


-

Małe zwierzęta

சிறிய விலங்குகள்
ஒரு புதிய மொழியைக் கற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறீர்களா? 50LANGUAGES மூலம் எளிதாகக் கற்றுக்கொள்ளலாம்! 50-க்கும் மேற்பட்ட மொழிகளை உங்கள் தாய்மொழி வழியே கற்றுக்கொள்ள முடியும். - முற்றிலும் இலவசம்!