• Learn vocabulary
    เรียนรู้คำศัพท์ ที่ 50LANGUAGES
    เรียนผ่านภาษาแม่ของคุณเอง

ฟรี คำศัพท์ใน 42 หัวข้อ กว่า 1900 คำใน 50 ภาษา - ภาษาโปแลนด์

หัวข้อต่างๆ เช่น ความรู้สึก สัตว์ กีฬา การจราจร และอื่นๆอีกมากมาย ...เลือกหมวดที่ต้องการจะเรียนรู้

-

Uczucia +

ความรู้สึก


-

Zwierzęta +

สัตว์


-

Sport +

กีฬา


-

Muzyka +

เพลง


-

Biuro +

สำนักงาน


-

Napoje +

เครื่องดื่ม


-

Ludzie +

คน


-

Czas +

เวลา


-

Środowisko +

สิ่งแวดล้อม


-

Opakowanie +

บรรจุภัณฑ์


-

Narzędzia +

เครื่องมือ


-

Ruch +

การจราจร


-

Owoce +

ผลไม้


-

Rozrywka +

เวลาว่าง


-

Wojsko +

ทหาร


-

Odzież +

เสื้อผ้า


-

Komunikacja +

การสื่อสาร


-

Technika +

เทคโนโลยี


-

Mieszkanie +

อพาร์ทเม้นต์


-

Żywność +

อาหาร


-

Zawody +

อาชีพ


-

Warzywa +

ผัก


-

Obiekty +

วัตถุ


-

Edukacja +

การศึกษา


-

Ciało +

ร่างกาย


-

Natura +

ธรรมชาติ


-

Finanse +

การเงิน


-

Meble +

เฟอร์นิเจอร์


-

Religia +

ศาสนา


-

Rośliny +

พืช


-

Pojęcia abstrakcyjne +

ศัพท์นามธรรม


-

Sprzęt kuchenny +

เครื่องใช้ในครัว


-

Materiały +

วัสดุ


-

Zdrowie +

สุขภาพ


-

Samochód +

รถ


-

Sztuka +

ศิลปะ


-

Miasto +

เมือง


-

Pogoda +

สภาพอากาศ


-

Zakupy +

ช้อปปิ้ง


-

Architektura +

สถาปัตยกรรม


-

Wielkie zwierzęta +

สัตว์ใหญ่


-

Małe zwierzęta +

สัตว์ขนาดเล็ก
อยากเรียนภาษา ใครว่ายาก หากเรียนกับ 50LANGUAGES เลือกเรียนภาษาใหม่ๆกว่า 50 ภาษา ผ่านภาษาแม่ของคุณเอง - ไม่เสียค่าใช้จ่าย