• Learn vocabulary
    เรียนรู้คำศัพท์ ที่ 50LANGUAGES
    เรียนผ่านภาษาแม่ของคุณเอง

ฟรี คำศัพท์ใน 42 หัวข้อ กว่า 1900 คำใน 50 ภาษา - ภาษาโปรตุเกส PT

หัวข้อต่างๆ เช่น ความรู้สึก สัตว์ กีฬา การจราจร และอื่นๆอีกมากมาย ...



เลือกหมวดที่ต้องการจะเรียนรู้

-

Sentimentos +

ความรู้สึก


-

Animais +

สัตว์


-

Desportos +

กีฬา


-

Música +

เพลง


-

Escritório +

สำนักงาน


-

Bebidas +

เครื่องดื่ม


-

Pessoas +

คน


-

Tempo +

เวลา


-

Ambiente +

สิ่งแวดล้อม


-

Embalagem +

บรรจุภัณฑ์


-

Ferramentas +

เครื่องมือ


-

Tráfego +

การจราจร


-

Frutas +

ผลไม้


-

Lazer +

เวลาว่าง


-

Militar +

ทหาร


-

Roupa +

เสื้อผ้า


-

Comunicação +

การสื่อสาร


-

Tecnologia +

เทคโนโลยี


-

Alojamento +

อพาร์ทเม้นต์


-

Alimentação +

อาหาร


-

Profissões +

อาชีพ


-

Legumes +

ผัก


-

Objetos +

วัตถุ


-

Educação +

การศึกษา


-

Corpo +

ร่างกาย


-

Natureza +

ธรรมชาติ


-

Finanças +

การเงิน


-

Mobiliário +

เฟอร์นิเจอร์


-

Religião +

ศาสนา


-

Plantas +

พืช


-

Termos abstratos +

ศัพท์นามธรรม


-

Aparelhos de cozinha +

เครื่องใช้ในครัว


-

Materiais +

วัสดุ


-

Saúde +

สุขภาพ


-

Carro +

รถ


-

Artes +

ศิลปะ


-

Cidade +

เมือง


-

Meteorologia +

สภาพอากาศ


-

Compras +

ช้อปปิ้ง


-

Arquitetura +

สถาปัตยกรรม


-

Animais de grande porte +

สัตว์ใหญ่


-

Pequenos animais +

สัตว์ขนาดเล็ก




อยากเรียนภาษา ใครว่ายาก หากเรียนกับ 50LANGUAGES เลือกเรียนภาษาใหม่ๆกว่า 50 ภาษา ผ่านภาษาแม่ของคุณเอง - ไม่เสียค่าใช้จ่าย