• Learn vocabulary
    เรียนรู้คำศัพท์ ที่ 50LANGUAGES
    เรียนผ่านภาษาแม่ของคุณเอง

ฟรี คำศัพท์ใน 42 หัวข้อ กว่า 1900 คำใน 50 ภาษา - ภาษาจีน

หัวข้อต่างๆ เช่น ความรู้สึก สัตว์ กีฬา การจราจร และอื่นๆอีกมากมาย ...
เลือกหมวดที่ต้องการจะเรียนรู้

-

情感
qínggǎn

ความรู้สึก


-

动物
dòngwù

สัตว์


-

体育
tǐyù

กีฬา


-

音乐
yīnyuè

เพลง


-

办公室
bàngōngshì

สำนักงาน


-

饮料
yǐnliào

เครื่องดื่ม


-


rén

คน


-

时间
shíjiān

เวลา


-

环境
huánjìng

สิ่งแวดล้อม


-

包装
bāozhuāng

บรรจุภัณฑ์


-

工具
gōngjù

เครื่องมือ


-

交通
jiāotōng

การจราจร


-

水果
shuǐguǒ

ผลไม้


-

闲暇
xiánxiá

เวลาว่าง


-

军事
jūnshì

ทหาร


-

服装
fúzhuāng

เสื้อผ้า


-

通讯
tōngxùn

การสื่อสาร


-

技术
jìshù

เทคโนโลยี


-

公寓
gōngyù

อพาร์ทเม้นต์


-

食品
shípǐn

อาหาร


-

职业
zhíyè

อาชีพ


-

蔬菜
shūcài

ผัก


-

物品
wùpǐn

วัตถุ


-

教育
jiàoyù

การศึกษา


-

身体
shēntǐ

ร่างกาย


-

自然
zìrán

ธรรมชาติ


-

资产
zīchǎn

การเงิน


-

家具
jiājù

เฟอร์นิเจอร์


-

宗教
zōngjiào

ศาสนา


-

植物
zhíwù

พืช


-

抽象的术语
chōuxiàng de shùyǔ

ศัพท์นามธรรม


-

厨房用具
chúfáng yòngjù

เครื่องใช้ในครัว


-

材料
cáiliào

วัสดุ


-

健康
jiànkāng

สุขภาพ


-

汽车
qìchē

รถ


-

艺术
yìshù

ศิลปะ


-

城市
chéngshì

เมือง


-

天气
tiānqì

สภาพอากาศ


-

购物
gòuwù

ช้อปปิ้ง


-

建筑
jiànzhú

สถาปัตยกรรม


-

大动物
dà dòngwù

สัตว์ใหญ่


-

小动物
xiǎo dòngwù

สัตว์ขนาดเล็ก
อยากเรียนภาษา ใครว่ายาก หากเรียนกับ 50LANGUAGES เลือกเรียนภาษาใหม่ๆกว่า 50 ภาษา ผ่านภาษาแม่ของคุณเอง - ไม่เสียค่าใช้จ่าย