• Learn vocabulary
    เรียนรู้คำศัพท์ ที่ 50LANGUAGES
    เรียนผ่านภาษาแม่ของคุณเอง

ฟรี คำศัพท์ใน 42 หัวข้อ กว่า 1900 คำใน 50 ภาษา - ภาษาจีน

หัวข้อต่างๆ เช่น ความรู้สึก สัตว์ กีฬา การจราจร และอื่นๆอีกมากมาย ...เลือกหมวดที่ต้องการจะเรียนรู้

-

情感
qínggǎn +

ความรู้สึก


-

动物
dòngwù +

สัตว์


-

体育
tǐyù +

กีฬา


-

音乐
yīnyuè +

เพลง


-

办公室
bàngōngshì +

สำนักงาน


-

饮料
yǐnliào +

เครื่องดื่ม


-


rén +

คน


-

时间
shíjiān +

เวลา


-

环境
huánjìng +

สิ่งแวดล้อม


-

包装
bāozhuāng +

บรรจุภัณฑ์


-

工具
gōngjù +

เครื่องมือ


-

交通
jiāotōng +

การจราจร


-

水果
shuǐguǒ +

ผลไม้


-

闲暇
xiánxiá +

เวลาว่าง


-

军事
jūnshì +

ทหาร


-

服装
fúzhuāng +

เสื้อผ้า


-

通讯
tōngxùn +

การสื่อสาร


-

技术
jìshù +

เทคโนโลยี


-

公寓
gōngyù +

อพาร์ทเม้นต์


-

食品
shípǐn +

อาหาร


-

职业
zhíyè +

อาชีพ


-

蔬菜
shūcài +

ผัก


-

物品
wùpǐn +

วัตถุ


-

教育
jiàoyù +

การศึกษา


-

身体
shēntǐ +

ร่างกาย


-

自然
zìrán +

ธรรมชาติ


-

资产
zīchǎn +

การเงิน


-

家具
jiājù +

เฟอร์นิเจอร์


-

宗教
zōngjiào +

ศาสนา


-

植物
zhíwù +

พืช


-

抽象的术语
chōuxiàng de shùyǔ +

ศัพท์นามธรรม


-

厨房用具
chúfáng yòngjù +

เครื่องใช้ในครัว


-

材料
cáiliào +

วัสดุ


-

健康
jiànkāng +

สุขภาพ


-

汽车
qìchē +

รถ


-

艺术
yìshù +

ศิลปะ


-

城市
chéngshì +

เมือง


-

天气
tiānqì +

สภาพอากาศ


-

购物
gòuwù +

ช้อปปิ้ง


-

建筑
jiànzhú +

สถาปัตยกรรม


-

大动物
dà dòngwù +

สัตว์ใหญ่


-

小动物
xiǎo dòngwù +

สัตว์ขนาดเล็ก
อยากเรียนภาษา ใครว่ายาก หากเรียนกับ 50LANGUAGES เลือกเรียนภาษาใหม่ๆกว่า 50 ภาษา ผ่านภาษาแม่ของคุณเอง - ไม่เสียค่าใช้จ่าย