• Learn vocabulary
    Learn vocabulary with 50LANGUAGES.
    Learn through your native language!

42 FREE vocabulary topics with more than 1900 words in over 50 languages - ሊቱአኒየን

Topics such as feelings, animals, sports, tools, traffic and many more ...Choose the category you want to learn

-

Jausmai +

ስምዒታት


-

Gyvūnai +

እንስሳታት


-

Sportas +

ዓይነታት ስፖርት


-

Muzika +

ሙዚቃ


-

Biuras +

ቤት ጽሕፈት


-

Gėrimai +

ዓይነታት መስተ


-

Žmonės +

ህዝቢ


-

Laikas +

ጊዜ


-

Aplinka +

ከባቢ


-

Įpakavimas +

ምጥቕላል: ምዕሻግ


-

Įrankiai +

ናውቲ: መሳርሒ


-

Eismas +

ፖሊስ ትራፊክ


-

Vaisiai +

ፍረታት አትክልቲ


-

Laisvalaikis +

ጊዜ ዕረፍቲ


-

Kariuomenė +

ወትሃደራዊ:ሰራዊት ኩናት


-

Apranga +

ክዳውንቲ


-

Komunikacija +

ርክብ፡ ምብህሃል


-

Technologija +

ቴክኖሎጂ


-

Butas +

ክፋል ገዛውቲ ናይ ሓደ ህንጻ/ኣፓርታማ


-

Maistas +

መግቢ


-

Profesijos +

ዓይነታት ቀወምቲ ሞያታት


-

Daržovės +

ኣሕምልቲ


-

Daiktai +

ነገራት


-

Mokslas +

ትምህርቲ


-

Kūnas +

ኣካላት


-

Gamta +

ተፈጥሮ:ባህርይ


-

Finansai +

ፋይናንስ


-

Baldai +

ኣቝሑ ገዛ (ቤት ጽሕፈት)


-

Religija +

ሃይማኖት


-

Augalai +

ኣትክልቲ


-

Abstraktūs žodžiai +

ብዙሕ-ዝትርጉሞም ቃላት


-

Virtuviniai prietaisai +

ናውቲ ክሽነ


-

Medžiagos +

ነገራት:ፍጻሜታት:ጭቡጥ ነገራዊ:አካላዊ:አገዳሲ


-

Sveikata +

ጥዕና


-

Automobilis +

መኪና


-

Menai +

ስነ-ጥበባት


-

Miestas +

ከተማ


-

Oras +

ኩነታት አየር


-

Apsipirkimas +

ምሽማት/ዕድጊ


-

Architektūra +

ስነ-ንድፊ ህንጻ


-

Dideli gyvūnai +

ዓበይቲ እንስሳታት


-

Maži gyvūnai +

ንአሽቱ እንስሳታት