• Learn vocabulary
    Learn vocabulary with 50LANGUAGES.
    Learn through your native language!

42 FREE vocabulary topics with more than 1900 words in over 50 languages - ሊቱአኒየን

Topics such as feelings, animals, sports, tools, traffic and many more ...
Choose the category you want to learn

-

Jausmai

ስምዒታት


-

Gyvūnai

እንስሳታት


-

Sportas

ዓይነታት ስፖርት


-

Muzika

ሙዚቃ


-

Biuras

ቤት ጽሕፈት


-

Gėrimai

ዓይነታት መስተ


-

Žmonės

ህዝቢ


-

Laikas

ጊዜ


-

Aplinka

ከባቢ


-

Įpakavimas

ምጥቕላል: ምዕሻግ


-

Įrankiai

ናውቲ: መሳርሒ


-

Eismas

ፖሊስ ትራፊክ


-

Vaisiai

ፍረታት አትክልቲ


-

Laisvalaikis

ጊዜ ዕረፍቲ


-

Kariuomenė

ወትሃደራዊ:ሰራዊት ኩናት


-

Apranga

ክዳውንቲ


-

Komunikacija

ርክብ፡ ምብህሃል


-

Technologija

ቴክኖሎጂ


-

Butas

ክፋል ገዛውቲ ናይ ሓደ ህንጻ/ኣፓርታማ


-

Maistas

መግቢ


-

Profesijos

ዓይነታት ቀወምቲ ሞያታት


-

Daržovės

ኣሕምልቲ


-

Daiktai

ነገራት


-

Mokslas

ትምህርቲ


-

Kūnas

ኣካላት


-

Gamta

ተፈጥሮ:ባህርይ


-

Finansai

ፋይናንስ


-

Baldai

ኣቝሑ ገዛ (ቤት ጽሕፈት)


-

Religija

ሃይማኖት


-

Augalai

ኣትክልቲ


-

Abstraktūs žodžiai

ብዙሕ-ዝትርጉሞም ቃላት


-

Virtuviniai prietaisai

ናውቲ ክሽነ


-

Medžiagos

ነገራት:ፍጻሜታት:ጭቡጥ ነገራዊ:አካላዊ:አገዳሲ


-

Sveikata

ጥዕና


-

Automobilis

መኪና


-

Menai

ስነ-ጥበባት


-

Miestas

ከተማ


-

Oras

ኩነታት አየር


-

Apsipirkimas

ምሽማት/ዕድጊ


-

Architektūra

ስነ-ንድፊ ህንጻ


-

Dideli gyvūnai

ዓበይቲ እንስሳታት


-

Maži gyvūnai

ንአሽቱ እንስሳታት
Want to learn a new language? It's so easy with 50LANGUAGES! Choose from more than 50 languages. But learn through your native language. - It's completely free!